„Strefa zakazana dla życia".

Obszar Ali ma leży na średniej wysokość 4500 m n.p.m., klimat jest suchy i zimny, a rośliny rosną tu z wielkim trudem, z tego powodu nazywany jest „strefą zakazaną dla życia".