21.02.2023| Źródło:China Tibet Online


KLIKNIJ W OBRAZEK, BY WYSŁUCHAĆ ŻYCZEŃ

Tekst wystąpienia:
"Nadszedł kolejny rok, rozkwita wiosna. Drodzy przyjaciele, pragnę złożyć serdeczne życzenia szczęśliwego Nowego Roku rodakom, Tybetańczykom z kraju i zagranicy! Losar Tashi Delek!

W 2022 roku odwiedziłem wiele wiosek i świątyń w Tybecie, zobaczyłem [efekty] szybkiego rozwoju i niezliczone szczęśliwe twarze.
Dzięki znacznemu postępowi ubóstwo w Tybecie zostało radykalnie zredukowane. Ludzie są dumni z tego, że chronią swoją ojczyznę i czynią ją lepszą. Mogą teraz swobodnie praktykować swoją religię, a życie mnichów i mniszek znacznie się poprawiło.
Prowadziłem [wiele] dyskusji ze wspólnotami buddystów tybetańskich i  osiągnęliśmy porozumienie co do tego, jak [w wielu wypadkach] buddyzm tybetański może przystosować się do społeczeństwa socjalistycznego i przyczynić się do budowy nowoczesnego, współczesnego Tybetu. Wzywam wspólnoty buddyzmu tybetańskiego, aby służyły ludziom, utrzymywały jedność narodową i wypełniały swoją szlachetną misję miłości do naszego kraju i religii oraz służenia ludziom. To jest wierne kultywowanie idei prawdziwych wyznawców Buddy Siakjamuniego, przynoszące pożytek wszystkim istotom ludzkim i przynoszące im szczęście. To także świetlana przyszłość i zdrowe dziedzictwo buddyzmu tybetańskiego.
Ubiegły rok był trudny dla każdego z nas, ale wszyscy byliśmy bohaterami na swoich własnych prawach. Pandemia nas nie pokonała, a wynikające z niej  trudności nie pogrążyły. Zamiast tego sprawiły, że staliśmy się silniejsi, bardziej odporni, nauczyły nas, jak ważne jest wzajemne wspieranie się i wspólna praca.
W Nowym Roku szanujmy życie, bądźmy wdzięczni naturze, pielęgnujmy to co mamy i pracujmy razem wierząc, że czeka nas świetlana przyszłość.
W Nowym Roku czerpmy inspirację z bogatej tradycyjnej kultury naszego narodu, pielęgnujmy bezgranicznego ducha samodoskonalenia, pielęgnujmy nasze współczujące serca, traktujmy priorytetowo dobro innych, pielęgnujmy wszystkie cnoty i nieustannie podnośmy naszą duchową praktykę .
W Nowym Roku szanujmy starszych, edukujmy młodzież, pielęgnujmy dobre wartości i zachowujmy harmonię w domu.
Uwierzmy w siebie w tym Nowym Roku i codziennie pielęgnujmy dobro. Zasiejmy ziarno szczęścia w naszych sercach i zbierzmy nagrody, których pragniemy.
Niech nasze lekarstwo na gorycz, nasze źródło pokoju i szczęścia oraz nasze nauki buddyjskie będą wspierane i przynoszą pożytek wszystkim na całym świecie.
Powitajmy Tybetański Nowy Rok Królika z radosnym sercem. Modlę się o dobrą pogodę, szczęście i harmonię, pokój i pomyślność; Modlę się o pokój na świecie i pomyślność wszystkich istot ludzkich! Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku, niech wszystkie życzenia się spełnią! Tashi Delek!"

Prawdziwe Chiny

Japoński reżyser ma nadzieję pokazać prawdziwe Chiny szerszemu gronu Japończyków.