Omijając wolno płynącą rzekę Wangchu, dziennikarze przybyli do  Mainling Xiga - tybetańskiej fabryki produkującej papier i zostali ciepło przyjęci przez jej założyciela Tokdena.

Liczba żyjących poniżej progu ubóstwa spadła w Gannan z 283 900 w końcu 2011 roku do 79 300 osób na koniec 2016 roku, a poziom żyjących w ubóstwie spadł z 51% do 14%, poinformowała Komisja do Spraw Etnicznych prowincji Gansu w północno-wschodnich Chinach.

W Tybecie trwa proces łagodzenia skutków ubóstwa finansowego, Chiny planują podnieść się z ubóstwa do 2020 roku. Finansowo ukierunkowany projekt walki z ubóstwem jest jednym z najpotężniejszych narzędzi dostępnym w bieżącej pracy nad likwidacją ubóstwa. 

Źródło: chinatibetnews.com Autor: Zhu Shan
Według Urzędu Łączności Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, w chwili obecnej siedem miast w Tybecie zostało włączonych do „światłowodowej sieci optycznej” zaznaczając, że w ten sposób Tybet wkroczył w erę" łączności światłowodowej ".

Od 2007 roku w Tybecie  wyznaczono 9 nowych dziedzin nauki i technologii demonstracyjnych promujących grupę  zaawansowanych, dopracowanych i posiadających  szeroki zasięg osiągnięć naukowych i technologicznych.

Zgodnie z informacjami, które nadeszły z odbywającej się 18 stycznia roboczej konferencji na temat transportu w Tybecie, Tybet będzie budował drogi w miejscowościach przygranicznych.

Produkcja pitnej butelkowanej wody naturalnej pochodzącej z Tybetu, znanego jako "Wieża ciśnień Azji" przekroczy w tym roku milion ton.

 

"Pralka nadchodzi!" dostawca oznajmił Zhuli, mieszkańcowi najbardziej wysuniętego na  Zachód miasta Tybetu - Shiquanhe, w powiecie Gar w  prefekturze Ngari.

 

Północną części obwodnicy Lhasy, stolicy Tybetu oddano do eksploatacji próbnej. Obwodnica, zbudowana w celu ułatwienia i przyspieszenia rozwoju miasta oraz rozładowania korków śródmieściu, składa się z siedmiu tuneli oraz 27 mostów i wiaduktów.

16.12.2016 Źródło: China Tibet Online
Po raz pierwszy w historii cywilne helikoptery mają latać nad Wyżyną Tybetańską, stanowić to będzie nowy etap w historii lotnictwa cywilnego Tybetu.

Źródło: China Tibet News 2016-12-15

Według Urzędu Kolei w Lhasie prace inżynieryjne na odcinku Lhasy linii kolejowej Lhasa-Ningchi właściwie zakończono. W przyszłym roku na całym odcinku rozpocznie się budowa torowiska.

W ostatnich latach mieliśmy wysyp triumfalnych wiadomości o realizacji w Tybecie kluczowych projektów budowlanych. Na przykład Lalho,  kluczowy projekt w dziedzinie kontroli zasobów wody działa z powodzeniem. Otwarto dla ruchu górskie tunele Galai  i most Yajiangte. 

 

W ostatnich latach, Tybet przywiązywał dużą uwagę do rozwoju branży wyrobu tradycyjnych dywanów tybetańskich i pozytywnie rozwinął sprzedaż na  rynku krajowym i za granicą. Dzięki stale rozszerzającemu się rynkowi zbytu  dywany tybetańskie, wśród 2000 różnych wyrobów rękodzieła tybetańskiego, odgrywają wiodącą rolę.

 

Centrum logistyczne środków produkcji w Lhasie składa się z dwóch części - stalowego parku logistycznego oraz centrum dystrybucji i logistyki. Budowa parku logistycznego zostanie zakończona w przyszłym roku w lipcu. Oczekuje się, że budowa centrum dystrybucji i logistyki zostanie zakończona pod koniec tego roku.

 Budowa odcinka kolei Kangding-Nyingchi linii Syczuan-Tybet zostanie rozpoczęta w 2018 roku i ma być gotowa w 2025 roku.

Poinformowano, iż od 13 października trwały w Guangzhou, stolicy chińskiej prowincji Guangdong czterodniowe 13-te Międzynarodowe Chińskie Targi  Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CISMEF).

Paźdz.13,2016 - Tybet jest ważnym ogniwem chińskiej inicjatywy "jeden pas i jedna droga". Pod względem geograficznym jako centralny punkt pomiędzy Chinami i Azją Południową, Region Autonomiczny odgrywa coraz ważniejszą rolę w sieciach regionalnych, przyspieszeniu rozwoju Indii i pobudzaniu chińsko-indyjskich stosunków gospodarczych.

 

Ponieważ nadszedł czas jesiennych zbiorów, w rolnictwie i hodowli zwierząt na wszystkich poziomach powiatu Chamdo prace zostały przygotowane i wykonane terminowo. Jak dotąd jesienne zbiory przebiegają płynnie.