Na linii kolejowej Lhasa - Nyingchi zakończono budowę wszystkich 120 mostów.

Na Wyżynie Tybetański j po raz pierwszy posadzono „ryż morski”.

W celu zwiększenia konsumpcji, która spadła w wyniku epidemii, Lhasa zaoferuje kupony o wartości 30 milionów juanów.

Elektrownia wodna Zam jest kamieniem milowym w rozwoju tybetańskiej elektroenergetyki.

W 2020 roku zbiory herbaty w powiecie Metok wyniosą 480 094 kg.

Realizacja projektu energetyki wodnej >Qamdo „Trzy Rzeki”< jest w pełnym toku

Błyskawicznie rozwija się handel  elektroniczny na terenach pastersko-rolniczych Tybetu.

Budowa linii  kolei Syczuan-Tybet na odcinku Lhasa-Nyingchi przebiega bardzo sprawnie.

W Tybetańskim Regionie Autonomicznym od ponad dwóch miesięcy nie zanotowano zakażenia COVID-19. Władze Regionu podejmują jednak szeroko zakrojone działania profilaktyczne, w tym nakaz noszenia masek ochronnych.

Władze TRA podejmują wielkie wysiłki w zakresie innowacji technologicznych w celu ożywienia gospodarki Tybetu.

Do końca 2020 roku energetyczna sieć elektryczna obejmie obejmie wszystkie 74 okręgi i powiaty Tybetu.

Po zimowym śnie ziemia budzi się do życia. Rozpoczyna się sezon wiosennych prac rolnych.

Samorządy lokalne w TRA promują strategię przygotowania gruntów rolnych o wysokim standardzie poprzez niwelację i łączenie rozproszonych działek oraz budowę urządzeń nawadniających.

W 1965 r. otwarto pierwsze połączenie lotnicze z Pekinu do Lhasy, oznaczało to

Nakłady na inwestycje infrastrukturalne w Tybecie wyniosą w tym roku 187,2 miliarda juanów, co oznacza wzrost o 18 procent w stosunku rok do roku.

15 lutego br. władze TRA poinformowały o ostatecznych wynikach zbiorów zbóż w 2019 roku.

W ubiegłym roku Tybet zajął najwyższe miejsce w Chinach pod względem redukcji opłat za przesyłanie danych w telefonach komórkowych.

Władze Tybetańskiego Regionu Autonomicznego wzmagają wysiłki w celu ustabilizowania cen i produkcji żywności, energii i środków medycznych w trakcie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się i kontrolę nad koronawirusem .