Xinghua Źródło: China Tibet News 2016-10-27

 

Zakończono prace nad kompilacją danych, w tym danych statystycznych, rysunków i fotografii zabytków wykopanych w Ngunda – obszarze archeologicznym  położonym niedaleko  Czamdo, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym .

Stanowisko archeologiczne Ngunda rozciąga się wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Ngomchu, 5 km na północ od powiatowego miasta Chamdo. Zajmuje powierzchnie 100000 metrów kwadratowych i jest jednym z najważniejszych w Tybecie miejsc z epoki neolitu. W maju 2013 roku zakwalifikowano je na listę siedmiu kluczowych narodowych reliktów kulturowych jako jednostkę  chronioną  przez Radę Państwa.

Według statystyk dokonanych przez Tybetański Instytut Ochrony Zabytków Kultury, łącznie odkryto 12 760 różnego  rodzaju znalezisk. Wśród nich znajduje się 4 844 sztuk kości zwierzęcych. Według wstępnej identyfikacji zwierzęta te to głównie ryby, ptaki,  ssaki i dziesięć innych rodzajów zwierząt. Artefakty wykonane z kości obejmują głównie kościane szydła, igły, dłuta itp. Ponadto, odnaleziono 6 224 sztuk wyrobów kamiennych, takich steinkerny oraz narzędzia i przybory z kamienia łupanego, ciosanego i polerowanego . Wśród nich znajduje się wiele mikrolitów. Oprócz tego, wykopano 1 692 fragmenty ceramiki w tym dzbany, garnki, czarki itp. Do tej pory do raportu załączono 820 egzemplarzy rysunków artefaktów (410 egzemplarzy rysunków bazowych i zestawień). Wykonano także  200 zdjęć okazów.

Kulturowe konotacje stanowiska archeologicznego Ngunda każą  je przypisać do kultury Karo z epoki neolitu.

Ma to istotne znaczenie dla badań etnicznego pochodzenia Tybetańczyków i znalezienia  kulturowej nici pomiędzy wczesnym okresem Tybetu i basenu Żółtej Rzeki oraz ostatecznego ustalenia typu i porządku kultury Karo .