Źródło: chinadaily.com.cn

 

Jak wynika z publikacji Administracji Archiwów Państwowych, zapisy historyczne wykazały, że Tybet znajduje się pod jurysdykcją rządu centralnego już od ponad 700 lat, od czasów panowania dynastii Yuan (1271-1368).

 

     Archiwa, w tym 15 oficjalnych dokumentów dotyczących powierzenia tytułów tybetańskim urzędnikom i ustanowienia biura rządu centralnego w Tybecie są opublikowane na stronie internetowej Administracji Archiwów Państwowych i (www.saac.gov.cn).

„To tylko niewielka część zasobów historycznych , " poinformował Yang Dongquan, dyrektor Administracji Archiwów Państwowych.

 

     "Zapisy są niepodważalnym dowodem, że Tybet jest częścią Chin od czasów starożytnych i że w ciągu ostatnich 700 lat znajduje się on pod jurysdykcją rządu centralnego”- dodał Yang.

 

     Według informacji podanych przez Administrację zapisy obejmują:

·         Edykt wydany przez cesarza Thogana Themura Yontanowi Gyaltshan w 1362 roku, że powołuje tegoż Yontana Gyaltshana na Komisarza ds. Pacyfikacji w Tybetu. Jak wynika z tego dokumentu, rząd centralny dynastii Yuan stworzyły Radę Pacyfikacji stolicy Dadu oraz Departament Pacyfikacji Tybetu w celu wykonywania swej jurysdykcji w regionie.

 

·         Edykt wydany przez pierwszego cesarza dynastii Ming (1368-1644) mianujący Hrogskunrgyala generałem Olisi i powołującym go na stanowisko zarządcy do spraw wojskowych i administracyjnych wewnętrznych terytoriów Tybetu.

 

·         Edykt wydany przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej - wtedy centralnego Rządu Chin - zatwierdzający Intronizację 14 Dalajlamy.

 

·         Telegram wysłany przez 14 Dalajlamę do Przewodniczącego Mao Zedonga w październiku 1951 roku, w którym Dalajlama wyraził nadzieję na "zapewnieniu unifikacji i suwerenności ojczyzny pod przewodnictwem przewodniczącego Mao i Rządu Centralnego".

 

·         Oda wysłana przez 14 Dalajlamę do Mao, w której Dalajlama pisał o "Mao Przewodniczącym Centralnego Rządu Ludu" i "Wielkim Wodzu", nazywając go "kochającą matką, która nas chroni".

 

Yang dodał, iż podchodząc do historii i faktów z należnym respektem, te oryginalne zapisy historyczne są "niezbitymi dowodami", że Tybet jest częścią Chin.