2017-10-26 11:24:13 | Źródło: Xinhua
Pośród ruin tybetańskiej świątyni w mieście Shannan (TRA), archeolodzy odkryli liczące ponad osiemset lat malowidła ścienne.

Obrazy, w tym wizerunki buddyjskich  bóstw Zielonej Tara Mantra, Samantabhadra i Avalokitesvara, znajdowały się na wewnętrznej ścianie świątyni i obejmowały powierzchnię ponad 20 metrów kwadratowych.

Changpa Tsering, dyrektor Biura Zabytków Kultury w Shannan, powiedział, że archeolodzy nazywali świątynię "Golhakhang", "Go" w nawiązaniu do brzmienia nazwy miejsca a "Lhakhang" od słowa oznaczającego świątynię buddyjską.

Shannan położone w południowym Tybecie jest powszechnie uznawane przez archeologów jako miejsce pochodzenia etnicznej grupy tybetańskiej i jej kultury. Pierwszy tybetański pałac i pierwszy w Tybecie klasztor powstały właśnie w tym mieście.

Tsering poinformował, że odnajdowane wcześniej  w Shannan obrazy ścienne były najczęściej datowane na XVII wiek, podczas gdy nowo odkryte "freski" są wykonane o 400 lat wcześniej.

Dyrektor Tsering powiedział, że w Tybecie rzadko spotyka się malowidła ścienne z XIII-XV w. Obrazy nawiązują elementami artystycznymi do kultury Nepalu i odzwierciedlają okres, kiedy buddyzm rozprzestrzenił się na Tybet, jeszcze przed zmieszaniem z kulturą chińską.

Archeolodzy odsłonili dotąd 400 metrów kwadratowych ruin świątyni. Malowidła ścienne są dobrze zachowane z wyraźnie widocznymi  detalami.

Dokładny czas powstania świątyni nie został jeszcze określony, powiedział dyrektor. Świątynia ma w centrum stupę, która jest połączona z otaczającymi go budynkami.

"Struktura budynku sugeruje, że ​​świątynia została pierwotnie zbudowana właśnie w ten sposób, a otaczające go budynki nie zostały dobudowane później. Taka struktura budowy budynków już dawno zanikła i nie jest znana z innych świątyń tybetańskich" - powiedział Chai Huanbo z Instytutu Badawczego Zabytków Kultury w Hunan , który jest zaangażowany w badania tych nowych odkryć.