2017-11-22 Źródło: China Tibet Online
Niedawno w Tybetańskim Regionie Autonomicznym  w powiecie Jomdo w prefekturze Chamdo odkryto grupę liczących około 2000 lat sarkofagów. Sarkofagi mają nie tylko silne cechy lokalne ale także wykazują bardzo wyraźne podobieństwa do grobowców odkrytych w dorzeczach rzek Minjiang i Yarlung w zachodniej części chińskiej prowincji Syczuan na południowym zachodzie Chin.
"To odkrycie potwierdza, że około 2000 lat temu między ludami żyjącymi we wschodniej części Tybetu a tymi na płaskowyżach zachodniego Syczuanu często dochodziło do kontaktów  i wymiany międzykulturowej ", powiedział pracownik naukowy Instytutu Konserwacji Zabytków Kultury TRA.

Redaktor: Ana Wu