2018-04-10 Źródło: China Tibet Online
Początek kwietnia, kiedy Chińczycy czczą pamięć zmarłych przodków, jest  również czasem upamiętnienia ich bohaterów.
W 1950 roku w Tybecie grupa robotników budowlanych ciężko pracowała aby zbudować drogę. Do dyspozycji mieli jedynie podstawowe narzędzia: młoty, stalowe łomy i łopaty. Ta droga jest cudem w historii budowy dróg na świecie i przyniosła szczęście i lepszą przyszłość Tybetańczykom.

Most na rzece Nujiang i stary filar.

Aby upamiętnić swoich bohaterów podczas każdego Święta Qingming (zwanego Dniem Sprzątania Grobów), okoliczni mieszkańcy przywiązują białe szale na moście nad rzeką Nujiang w powiecie Basu w Chamdo, dla tych, którzy zbudowali ten most.

Odwiedzający most po raz pierwszy dostrzegają od razu stary samotny filar mostowy. Miejscowi twierdzą, że to w tym miejscu jeden z żołnierzy pracujących na drodze spadł podczas zalewania betonem.
Infrastruktura drogowa w Tybecie bardzo się rozwinęła i powstało wiele nowych mostów lecz aby zachować pamięć o owym żołnierzu starego filaru nie zburzono. Mówi się, że na każdy kilometr tej tybetańskiej drogi przypada jeden taki bohater.

Obraz budowy drogi w latach 50  XX wieku.

Weise, który miał wtedy zaledwie 12 lat, wciąż pamięta budzącą podziw sprawność żołnierzy-budowniczych przesuwających się po skalnych zboczach. Jego ojciec był tłumaczem 18 Armii Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. W tamtym czasie nie było ani jednej porządnej drogi do Tybetu. By pokonać przeszkody: wysokie na 5000 metrów góry i potężne rzeki,  żołnierze 18 Armii mieli tylko młoty, łomy i łopaty.
Po czterech latach budowy, w 1954 roku, ukończono liczącą ponad 2000 kilometrów drogę Syczuan-Tybet, było to wielkie osiągnięcie współczesnego drogownictwa.
Weise wyrósł obok tej drogi, a jego ojciec należał do pionierów wśród pracujących na niej robotników. Weise jest bardzo do niej przywiązany, otworzył przy drodze restaurację, dając świadectwo zmianom jakie wzdłuż niej zaszły.

Rozwój Tybetu nie byłby możliwy bez dróg i autostrad, bez rozbudowanej sieci transportowej, która ożywiła gospodarczo Tybet.