2018-12-01 Źródło: chinadaily.com.cn

Ślady starożytnego osadnictwa znalezione w wiosce Nyingchi w Tybecie. (Foto / China News Service).

>
Najnowsze badania dowodzą, że ludzie pojawili się  na Płaskowyżu Tybetańskim około 30 000-40 000 lat temu.

Według artykułu opublikowanego w czwartek w piśmie "Science", zespół badawczy prowadzony przez Chińską Akademię Nauk odkrył w wiosce Nyingchi w Tybetańskim Regionie Autonomicznym   fragmenty starożytnych kamiennych artefaktów, ceramiki i kości zwierząt. W miejscu, gzie prowadzone są wykopaliska archeologiczne odsłonięto dwa zniszczone groby z wyblakłymi ludzkimi szczątkami, których stan wskazuje, że natrafiono na najstarsze ślady ludzkiej działalności w tej wysokogórskiej krainie.

W październiku br. zespół rozpoczął badania terenowe  wzdłuż rzeki Lhasa, rzeki Niyang i rzeki Yarlung Zangbo, ustanawiając sumie 40 stanowisk wykopaliskowych, 24 z nich zawierały ślady ludzkiej działalności.

Wcześniejsze badania wskazywały, że ludzie myśliwi - zbieracze żyli na karańcach Płaskowyżu  około 15 000 lat temu. Ostatnie badania w wyniku których we interiorze Płaskowyżu odkryto ślady osadnictwa ludzi mogą dostarczyć mocnych dowodów na kulturową ewolucję na terenie płaskowyżu.

Ślady po starożytnym ludzkim mieszkanie znalezione w wiosce Nyingchi w Tybecie. (Foto / China News Service).