2019-05-09 Źródło: Xinhua
Rodzina języków chińsko-tybetańskich, jedna z najbardziej zróżnicowanych, z ponad 400 współczesnymi językami, którymi posługuje się około 1,5 miliarda ludzi, powstała wśród grup rolniczych uprawiających proso w epoce  kultur neolitycznych, takich jak późna kultura Cishan i wczesna kultura Yangshao. Odkrycia zostały opublikowane w poniedziałek w czasopiśmie "Proceedings" Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie.

W ciągu ostatnich 10 000 lat pojawiły się dwie z największych rodzin językowych na świecie, jedna na Zachodzie a druga na wschodzie Eurazji, stanowiąc łącznie prawie 60 procent ludności świata.

Podczas gdy rodzina języków indoeuropejskich została zbadana kompleksowo, pochodzenie rodziny chińsko-tybetańskiej pozostaje niejasne. Niektórzy badacze zakładali, że powstała ona w południowo-zachodniej części Chin lub północno-wschodniej części Indii około 9 000 lat temu.

Naukowcy zebrali leksykalną bazę danych zawierającą podstawowe słownictwo z 50 języków chińsko-tybetańskich. Ta baza danych zawiera  starożytne języki używane 1000 i więcej lat temu, takie jak stary chiński, stary birmański i stary tybetański, a także nowoczesne języki udokumentowane w pracy terenowej.„Znajdujemy wyraźne dowody na siedem głównych podgrup o złożonym układzie nakładających się sygnałów”, mówi współautor artykułu, Simon Greenhill, z Instytutu Nauki o Historii Człowieka Maxa Plancka. „Nasze szacunki sugerują, że język przodków powstał około 7200 lat temu”.

Według naukowców najbardziej prawdopodobny scenariusz ekspansji języków obejmuje początkową separację między grupą wschodnią, z której wyewoluowały dialekty chińskie , a grupą zachodnią, która jest przodkiem dla pozostałych języków chińsko-tybetańskich.

Inne badania opublikowane w czasopiśmie "Nature" 24 kwietnia potwierdzają, że języki chińsko-tybetańskie powstały w dzisiejszych północnych Chinach, a ta rodzina językowa zaczęła się rozprzestrzeniać i różnicować około 5900 lat temu, to jest w okresie związanym z kulturą Yangshao, a później kulturą Majiayao w dorzeczu Żółtej Rzeki.