2019-05-17 źródło:China Tibet Online

Liczny zbiór archiwaliów pt. “Wybór dokumentów języka mongolskiego i mandżurskiego z archiwów Tybetańskiego Regionu Autonomicznego” (łącznie 10 tomów)

 

Tanor, badacz z Instytutu Ekonomii Społecznej w Tybetańskim Centrum Badawczym


W 2014 r. Archiwum Tybetańskiego Regionu Autonomicznego utworzyło “Wybór Dokumentów Języka Mongolskiego i Mandżurskiego z Archiwum Tybetańskiego Regionu Autonomicznego”, jako projekt kulturalny. Dzięki ciężkiej pracy czołowych mongolskich, mandżurskich i tybetańskich uczonych arcydzieło zostało w końcu zaprezentowane czytelnikom.


Arcydzieło składa się z 1 324 dokumentów z okresu od 1324 do 1909 r. Teksty pochodzą głównie z „Skryptu Phags-pa (ujednolicony skrypt dla języków pisanych w czasach dynastii Yuan), w języku mandżurskim, mongolskim, tybetańskim, chińskim i oirat.

„Większość wybranych archiwów to mongolskie i mandżurskie teksty, zwłaszcza cesarzy Kangxi, Yongzheng i Qianlong z dynastii Qing” - wyjaśnia Tanor, badacz z Instytutu Ekonomii Społecznej w Chińskim Centrum Badań Tybetologicznych, który uczestniczył w projekcie.

Dzięki listom między rządem dynastii Yuan, Ming i Qing a arystokracją tybetańską, możemy wyraźnie zobaczyć panujące wtedy stosunki administracyjne.

„Większość z tych dokumentów to oryginały. Te, które odnoszą się do stosunków etnicznych mongolsko-tybetańskich, nie są często spotykane w podręcznikach do historii; wiele z nich zostało opublikowanych po raz pierwszy.” przyznał Tanor.