2019-07-04 Źródło: Xinhua

Zdjęcie dostarczone przez Centrum Ochrony Zabytkowych Ksiąg w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. Na fotografii katalogi zabytkowych książek w języku tybetańskim zebrane w Norbulingka, zabytkowym pałacu w Lhasie. (Xinhua)

Przegląd starych dokumentów w zabytkowym pałacu Norbulingka obejmował 745 starodruków, informują  naukowcy z TRA. Biuro Zarządu Pałacu i Centrum Ochrony Zabytkowych Ksiąg TRA rozpoczęły wspólne badania we wrześniu 2018 roku.
Jak poinformował Nyishara, dyrektor Działu Starodruków w Bibliotece TRA niektóre starodruki w pałacu Norbulingka są zagrożone przez mole a wiele z nich mają zmienioną kolejność stron, wszystko to naukowcy  rejestrują szczegółowo w formie cyfrowej i w specjalnym dzienniku badań.
„Działy, które prowadzą badania zabytkowych ksiąg w Norbulingka, mają jasno określone  role i obowiązki, podział ten pozwala uniknąć wtórnych szkód na starych dokumentach które mogłyby powstać w wyniku powtórnych  badań w przyszłości i zapewnia innym jednostkom ważne informacje wynikające badań”, powiedział Nyishar .
Zbudowany w połowie XVIII wieku pałac w 2001 roku, jako część zabytkowego zespołu Pałacu Potala, został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
W Tybecie znajduje się ogromna kolekcja zabytkowych ksiąg (manuskryptów i druków) , dotąd w TRA przeprowadzono badania ponad 13 700 zabytkowych książek, co stanowi ponad 65 procent całego zbioru zgromadzonego w Regionie.