Pewnego dnia w 1906 roku w rodzinie Kengong urodził się  chłopiec. Ten chłopiec stał się później znanym  w okolicy kupcem - mnichem.

Tybet dokonał historycznych osiągnięć, w ciągu 40 ostatnich lat doszło doszło tu do wielkich przemian.

W powiecie Konjo w TRA spotkać można niecodzienne budowle.

Początek kwietnia, kiedy Chińczycy czczą pamięć zmarłych przodków, jest również czasem upamiętnienia ich bohaterów.

Nowo odkryte rzeźby na klifie skalnym we wschodnim Tybecie mogą przyczynić się do lepszego poznania buddyjskiej sztuki i lokalnej historii sprzed 1200 lat.

Obrazy sprzed czterech tysięcy lat przedstawiają m.in. konie, jelenie, owce, psy, ludzi, pagody i inne obiekty.

Najdłuższy epos świata opowiada o tym, w jaki sposób w XI wieku tybetański król pokonał swoich wrogów i pomagał zwykłym ludziom.

Podróż żyjącego w osiemnastym wieku VI Panczenlamy stała się podstawą scenariusza filmu dokumentalnego

W prefekturze Ngari w północnej części Tybetańskiego Regionu Autonomicznego odkryto najprawdopodobniej najstarszą w regionie buddyjską stelę.

Odkrycie archeologiczne w południowo-zachodnich Chinach wskazuje na częste kontakty międzykulturowe u zarania naszej ery.

Pośród ruin tybetańskiej świątyni w mieście Shannan (TRA), archeolodzy odkryli liczące ponad osiemset lat malowidła ścienne.

Odrestaurowano liczące ponad 600 lat fragmenty religijnych pism buddyjskich zniszczonych w XX wieku.

Jedna z ulic w Lhasie wyróżnia się spośród miliona innych. Może nie wygląda wspaniale, ale dla wielu ludzi jest święta. Nazywa się Barkhor.

Liczące ponad 1300 lat historii, starożytne miasto Dukezong znajduje się w hrabstwie Shangri-La, Dechen w Tybetańskiej Autonomicznej Prefekturze w prowincji Yunnan.

18 maja w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów  w Muzeum Kultury Tybetańskiej Chińskiego Centrum Badań tybetologicznych w Pekinie zostało zorganizowane ciekawe przedsięwzięcie.

Zdaniem naukowców, odkryte w powiecie Bomi na wschodzie Tybetańskiego Regionu Autonomicznego groby mają około 2700 lat.
13 grobów odkryto pod koniec ubiegłego roku w mieście Chudo, około 600 kilometrów Lhasy. Miejsce archeologicznego odkrycia leży na wysokości 2 900 metrów nad poziomem morza.

Jak wynika z publikacji Administracji Archiwów Państwowych, zapisy historyczne wykazały, że Tybet znajduje się pod jurysdykcją rządu centralnego już od ponad 700 lat, od czasów panowania dynastii Yuan (1271-1368).

Obecnie praca nad kompilacją danych, w tym danych statystycznych, rysunek i fotografia dla odkrytych okazów w Ngunda archeologicznej części Czamdo, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym została zakończona.