W Dunhuang* zostanie otwarta pierwsza na świecie wystawa poświęcona kulturze tybetańskiej na  Jedwabnym  Szlaku.

Panorama sztuki tybetańskiej XX wieku zawiera wiele publikowanych po raz pierwszy materiałów pochodzących z badań terenowych, cennych przekazów ustnych oraz tekstów i fotografii.

Francuscy i niemieccy naukowcy odkryli, że rodzina języków chińsko-tybetańskich powstała około 7200 lat temu w północnych Chinach.

Naukowcy odkryli ślady prehistorycznych Denisowian na Płaskowyżu Tybetańskim.

Tybetańscy naukowcy sporządzają plan świątyni...

Badania naukowe przesuwają powstanie Wyżyny Tybetańskiej o 12 milionów lat.

Zniesienie zależności pańszczyźnianej - 60 lat później.

W Tybecie dokonano archeologicznego odkrycia, które rzuca nowe światło na działalność człowieka na Dachu Świata.

"Teksty Puri" to wiele prawdziwych dzieł sztuki, które odzwierciedlają psychologię starożytnej kultury i jej estetykę.

Najnowsze badania archeologiczne każą przesunąć czas zasiedlenia Tybetu przez ludzi o około 15 -25 tysięcy lat.

Tybetańskie noże to jedne z najbardziej charakterystycznych tybetańskich wyrobów rękodzielniczych.

W prefekturze Ngari w Tybetańskim Regionie Autonomicznym chińscy archeolodzy z całego kraju rozpoczęli niedawno wspólny projekt archeologiczny  - największą operację tego rodzaju w historii Tybetu.

Pewnego dnia w 1906 roku w rodzinie Kengong urodził się  chłopiec. Ten chłopiec stał się później znanym  w okolicy kupcem - mnichem.

Tybet dokonał historycznych osiągnięć, w ciągu 40 ostatnich lat doszło doszło tu do wielkich przemian.

W powiecie Konjo w TRA spotkać można niecodzienne budowle.

Początek kwietnia, kiedy Chińczycy czczą pamięć zmarłych przodków, jest również czasem upamiętnienia ich bohaterów.

Nowo odkryte rzeźby na klifie skalnym we wschodnim Tybecie mogą przyczynić się do lepszego poznania buddyjskiej sztuki i lokalnej historii sprzed 1200 lat.