Fotorelacja z jaskiń w powiecie Zanda w prefekturze Ngari w Tybetańskim Regionie Autonomicznym, w których znajdują się zabytkowe buddyjskie malowidła ścienne.

Chińscy naukowcy po raz drugi od lat 60. znaleźli w Tybecie skamielinę dużych wymarłych gadów morskich ichtiozaurów.

Tragiczne w swych skutkach trzęsienie ziemi o sile 8 stopni w skali Richtera w chińskiej prowincji Syczuan wydarzyło się 12 maja 2008 o godzinie 14:28 czasu lokalnego (07:28:04 CET) i trwało 2 minuty i 34 sekundy.

Cenne reliefy na skałach dostarczają ważnych informacji do dalszych badań nad rozmieszczeniem przestrzennym, dziedzictwem artystycznym i ideologicznym rozpowszechnianiem buddyjskiej sztuki epoki królestwa Tubo.

W 2022 roku Instytut Ochrony Zabytków TRA oraz kilka krajowych archeologicznych instytucji badawczych, w tym Narodowe Centrum Archeologii oraz Instytut Paleontologii i Paleoantropologii Kręgowców przeprowadziły w Tybecie szereg znaczących badań archeologicznych.

Centrum Restauracji Antycznych Dokumentów TRA stara się zachować dla przyszłych pokoleń cenne, stare i kruche dokumenty.

Ślady ryżu typu indica znaleziono na stanowisku archeologicznym w Tybecie.

Badania przeprowadzone przez chińskich naukowców wykazały ślady mleka sprzed ponad 3000 lat w miejscu starożytnych ruin w powiecie Namling w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.

Badania naukowe: pyłki drzew sprzed milionów lat wskazują czas wypiętrzenia się  Wyżyny Tybetańskiej.

Tybetańska sztuka naskalna jest materiałem faktograficznym z pierwszej ręki dla studiów z zakresu archeologii, etnologii, religii i sztuk pięknych.

Naukowcy z Chin i Myanmaru (d. Birmy) znaleźli nowe dowody na formację Wyżyny Tybetańskiej.

Muzeum Tybetu po renowacji i rozbudowie zostało ponownie otwarte.

W pewnym momencie tablice jangshing zostały zastąpione bardzo praktycznymi zeszytami i stopniowo znikały z pola społecznego widzenia.

Komunikacja i wymiana między różnymi grupami etnicznymi ma odzwierciedlenie w starożytnych księgach tybetańskich.

Chińscy archeolodzy w lipcu 2021 rozpoczęli najwyżej położone wykopaliska archeologiczne.

Tybet zrobił postęp w poszukiwaniach archeologicznych. Wszystko dzięki ciężkiej pracy na przestrzeni lat.

Potomek niewolnika pracuje jako przewodnik po mrocznej przeszłości Tybetu.

Prawa dawnego Tybetu dzieliły ludzi na trzy klasy oraz dziewięć stopni, jasno określając ich nierówny status prawny.