16.07.2020 Źródło: China Tibet OnlineWieczorem 10 lipca, po ponad roku szlifowania i ciągłych zmian, zespół Opery Tybetańskiego Regionu Autonomicznego ponownie wystawił dramat "Dziedziniec Północny przy ulicy Barkhor".
Sztuka opowiada historię rozgrywającą się na starym dziedzińcu położonym przy ulicy Barkhor w centrum Lhasy.
Jest to historia Tybetańczyków, Han, Hui i innych mieszkańców tej części miasta, którzy mieszkali tu - przy starej studni - od setek lat, obejmuje ponad 40 lat historii i wspólnych dążeń do szczęśliwego życia każdego mijającego dnia.