24.12.2020 r Źródło: en.tibetol.cn Autor: Zhou Tianyu
Wzdłuż drogi krajowej G318 turystów często mylą tybetańskie nazwy na tablicach informacyjnych. Jedna nazwa tybetańska może mieć dwie chińskie wersje, na przykład Suo Lang i Si Lang czy Qiang Ba i Xiang Ba. Wynika to z różnego sposobu akcentowania w języku tybetańskim w różnych regionach TRA. W innych dziedzinach istnieje także wiele podobnych przykładów tłumaczenia tybetańsko-chińskiego. Brak ujednolicenia tłumaczenia terminologii tybetańskiej wpływa nie tylko na ich użycie, ale także na międzynarodową siłę dyskursu dotyczącą kwestii tybetańskich.


Prace standaryzacyjne dotyczące terminologii tybetańskiej. Yang Chengchen / Chińska agencja informacyjna.
 

Niewiele osób wie, że chińskie Ministerstwo Edukacji i Państwowa Komisja Językowa od kilkudziesięciu lat promują standaryzację tybetańskiej terminologii.
Narodowy Komitet Normalizacji Terminologii Tybetańskiej został utworzony w 1995 r., zaś od 2011 roku Chińskie Centrum Badań Tybetańskich rozpoczęło koordynację prac nad standaryzacją terminologii tybetańskiej. Po wybuchu pandemii koronawirusa, w celu zapewnienia dokładnego przekazywania informacji związanych z pandemią, Narodowy Komitet Normalizacji Terminologii Tybetańskiej opublikował listę terminów związanych z pandemią, w tym takie terminy jak „COVID-19” i „przenoszenie wirusa z osoby na osobę” zarówno w języku chińskim, jak i tybetańskim. 


Zhaxi Ciren udziela wywiadu w Pekinie. Chengchen / China News Agency.

Zhaxi Ciren, pracownik naukowy biblioteki Chińskiego Centrum Badań Tybetańskich, stwierdził, że jednym z najważniejszych dzieł ostatnich lat jest opublikowany w 2007 r. Tybetańsko-Chińsko-Angielski Słownik terminów informatycznych. Zhaxi podkreślił, że nie musimy tracić czasu na ujednolicanie terminologii tybetańskiej, ponieważ pracują nad nią również zagraniczne instytucje akademickie. 
Społeczeństwo zaczęło używać angielskiej nazwy aplikacji społecznościowej „WeChat” ponieważ nie miała ona odpowiednika w wersji tybetańskiej. Kilka lat temu Narodowy Komitet Normalizacyjny Terminologii Tybetańskiej podjął próbę nazewnictwa, określił wówczas tybetańską nazwę aplikacji jako „Ge Cheng”, co oznacza „komunikację głosową”. 
Zhaxi powiedział: „Pojawianie się w języku nowych słów oznacza rozwój społeczny. Społeczeństwo staje się coraz bardziej energiczne a częsta komunikacja między narodami powoduje pojawienie się nowych słów”.