Źródło: China Tibet Online

Sztuka wyrobu pieczęci ma w Tybecie wielowiekową historię. Stare pieczęcie, prezentujące bogactwo konotacji i wielowymiarowość artystyczną, były używane głównie  na niwie polityki, religii, gospodarki, kultury itp. Obecnie  „Pieczęci Króla Mahajany” z czasów dynastii Ming i inne skarby są przechowywane w skarbcu Muzeum Tybetu i Pałacu Potala.
Poniżej prezentujemy fotografie najpiękniejszych z nich.