29.11.2019 Źródło: China Tibet Online

22 listopada Biuro ds. Tybetańskich Zabytków Kultury Tybetańskiego Regionu Autonomicznego poinformowało, że 15 nowych jednostek położonych na obszarze regionu zostało wybranych do ósmej grupy kluczowych narodowych jednostek ochrony zabytków kultury w Chinach, znalazł się wśród nich pomnik położony na północnym brzegu rzeki Lhasy upamiętniający otwarcie autostrad Syczuan-Tybet i Qinghai-Tybet.

Poinformowano, że pomnik otwarcia dróg Sichuan-Tibet i Qinghai-Tibet został odsłonięto 25 grudnia 1984 roku dla upamiętnienia budowy autostrad: Sichuan-Tibet, która zaczyna się w Chengdu, oraz autostrady Qinghai-Tibet, która zaczyna się w Xining.

Według przekazanych informacji w Tybetańskim Regionie Autonomicznym na różnych szczeblach ważności zarejestrowanych jest obecnie 4 277  zabytków kultury. Wśród 1985 najważniejszych obiektów podlegających ochronie zabytków kultury 70 ma status kluczowych obiektów o znaczeniu ogólnokrajowym, 603 o znaczeniu regionalnym oraz 1314 obiektów zabytków kultury podlegających szczególnej ochronie na poziomie miasta i powiatu.