2020/7/14 21:18:40 Autor: Chen Xi Źródło: Global Times


Sześciu mnichów, żywych wcieleń Buddy, ukończyło w poniedziałek naukę w Tybetańskim Kolegium Buddyjskim  w Lhasie. Zdjęcie: twitter.com/globaltimesnews

Po odegraniu angielskiego melodramatu, recytacji poezji, wygłoszeniu przemówień i debacie o sutrach, sześciu młodych mnichów, żywych wcieleń Buddy  ukończyło w poniedziałek naukę w Tybetańskim Kolegium Buddyjskim  w Lhasie.
W buddyzmie tybetańskim żyjący Budda (żywe wcielenie Buddy) to osoba uważana za reinkarnację poprzedniego zmarłego mistrza - Panczenlama i Dalajlama to dwaj najsłynniejsi żyjący Buddowie.
Sześciu absolwentów gimnazjum to część pierwszej grupy żywych wcieleń Buddy, którzy przeszli obowiązkową edukację państwową w Tybetańskim Kolegium Buddyjskim. Jak wynika z raportu China News, rozpoczęli oni swą naukę w szkole podstawowej tej placówki we wrześniu 2015 r. i ukończyli ją w lipcu 2017 r.
Jeden z żyjących Buddów powiedział, że kursy były bardzo pomocne w ich studiach religijnych, jako  przykład podał, że matematyka może pomóc logicznym myśleniu, które można wykorzystać w debatach o sutrach, a znajomość języka angielskiego może pomóc szerzyć kulturę buddyzmu tybetańskiego za granicą.

Zhang Liangtian, zastępca dziekana Tybetańskiego Kolegium Buddyjskiego, powiedział, że uczelnia sformułowała program, który łączy edukację buddyjską i ogólnokrajowy system obowiązkowej edukacji w Chinach, tak aby żyjący Budda stał się mądry i mógł aktywnie promować adaptację buddyzmu tybetańskiego do życia w społeczeństwie socjalistycznym.
Luo Wenhua, dyrektor Instytutu Relikwii Buddyzmu Tybetańskiego w Muzeum Pałacowym, podzielił opinię Zhanga. Powiedział we wtorek Global Times, że program może wzmacniać rozwój młodych żyjących buddów, którzy będą w stanie lepiej łączyć buddyzm tybetański ze światem i przyczyniać się do jego długoterminowego rozwoju.
Zwrócił uwagę, że podczas jego rozmów z niektórymi żyjącymi Buddami w Tybecie, młodsi żyjący Buddowie byli bardziej tolerancyjni wobec wielokulturowości i bardziej pozytywnie wchodzili w interakcje ze światem zewnętrznym.


Sześciu mnichów, żywych wcieleń Buddy, pozuje do fotografii wraz ze swymi nauczycielami po otrzymaniu promocji. Zdjęcie:  LHA TSERING/dla CHINA DAILY

Podczas specjalnej ceremonii ukończenia szkoły sześciu młodych żyjących Buddów otrzymało świadectwa ukończenia Koledżu i uzyskało pierwszy buddyjski tytuł naukowy Chenrampa, przyznawany przez Tybetańskie Kolegium Buddyjskie.
Przejście od tytułu podstawowego do tytułu wyższego trwa zwykle w buddyzmie tybetańskim  od 25 do 30 lat, a tylko żyjący buddowie, którzy potrafią doskonale zintegrować teorię buddyjską z praktyką, mogą zdobyć ten tytuł, zauważył Fu.