2020-07-19 Autor: PALDEN NYIMA Źródło: chinadaily.com.cn

Klasztory i uczelnie buddyjskie buddyzmu tybetańskiego w Chinach przyczyniają się do powstrzymania pandemii COVID-19 i złagodzenia wywołanego nią stresu - stwierdził jeden z ekspertów podczas  międzynarodowego webinarium zorganizowanego w Pekinie.

Wei Wen, asystent naukowy w Instytucie Badań nad Historią Tybetu w Chińskim Centrum Badań Tybetologicznych, powiedział, że wiele klasztorów i kolegiów tybetańskich przekazało darowizny i przeprowadziło spotkania modlitewne związane z walką z pandemią.


Mnisi ze świątyni Jokhang ustawiają się w kolejce aby przekazać pieniądze na pomoc dla obszarów zainfekowanych koronawirusem. 4 lutego 2020 r.

Uczony wygłosił referat na międzynarodowym webinarium poświęconym tybetańskiemu dziedzictwu kulturowemu i wierzeniom religijnym, które odbyło się w środę po południu w Chińskim Centrum Badań Tybetologicznych w Pekinie.

W swojej prezentacji Wei wspomniał o niedawnej wyprawie terenowej do Kolegium Buddyzmu w Qinghai i był przytłoczony historią mistrza dharmy tej uczelni, Ogyala, który wezwał klasztory prowincji do wniesienia swojego wkładu w walkę z epidemią. „Ogyal wraz z 58 młodymi przedstawicielami buddyzmu tybetańskiego złożył propozycję promowania środków zapobiegawczych i kontrolnych oraz prowadzenia kwest i organizowania imprez modlitewnych w związku z pandemią” - powiedział Wei.

Propozycja, napisana w języku tybetańskim i mandaryńskim, została opublikowana na platformach społecznościowych i spotkała się z szerokim poparciem.


Mnisi uczestniczący w modlitwach w świątyni Gandan w Lhasie. 5 lutego 2020 r.

Klasztory w prowincji przekazały środki medyczne, tybetańskie leki i pieniądze na wsparcie walki z  epidemią w prowincji Hubei, najbardziej dotkniętym chorobą regionie Chin. „W sumie ponad 190 000 juanów (27 200 dolarów) zostało przekazanych przez urzędników i personel Kolegium Buddyjskiego w Qinghai, a niektórzy uczniowie z tej uczelni byli zaangażowani w produkcję kadzideł i pigułek zapobiegających dżumie” - powiedział Wei.

Aby zwiększyć świadomość działań związanych z zapobieganiem i kontrolą COVID-19, studenci kolegium udali się również do odległych wiosek i klasztorów, aby rozpowszechniać informacje oraz udzielać wskazówek i szczegółów dotyczących zapobiegania.

„Wszystkie działania są żywymi przykładami odpowiedzialności społecznej i współczucia świata buddyzmu tybetańskiego” - dodał Wei.

Co więcej, klasztory Tadruk, Samye i Mondroling w tybetańskim mieście Lhokha przekazały 6 lutego prowincji Hubei ponad 450 000 juanów, donosi China Tibet Online. 7 lutego klasztor Champaling w tybetańskim mieście Chamdo przekazał darowiznę w wysokości ponad 1 miliona juanów na walkę z  epidemią w Wuhan, najbardziej dotkniętym epidemią mieście w Chinach.

Klasztory Lhasy: Drepung, Sera, Gandan i Tsurphu, a także świątynie Jokhang i Ramoche również przekazały darowizny na dotknięte epidemią obszary i prowadziły w tym czsie różne spotkania modlitewne.

Losang Nyima, wysoki rangą mnich z klasztoru Kanchen w Qinghai, powiedział, że przekazywanie darowizn finansowych i duchowych na rzecz katastrofy epidemicznej było dla niego i innych mnichów wielkim zobowiązaniem i honorem.

„Przeprowadziliśmy wiele rytualnych obrzędów w klasztorze i w naszych domach, modliliśmy się, aby katastrofa jak najszybciej zniknęła, a także przekazaliśmy darowizny pieniężne” - powiedział Losang Nyima.

„Otrzymujemy wsparcie od wiernych ze wszystkich środowisk społecznych, bowiem kiedy jakiekolwiek miejsce, region lub społeczność przeżywa trudny okres, naszym obowiązkiem jest stawienie czoła temu wyzwaniu razem z innymi”.