2021-03-31 Źródło: China Tibet Online

23 marca, w drugim dniu nowego semestru w Akademii Buddyzmu Tybetańskiego, reporter China Tibet Online odwiedził najmłodszą grupę na kierunku Rinpocze i klasę mniszek. W Akademii studiuje obecnie ponad 900 mnichów i mniszek z różnych sekt buddyzmu tybetańskiego, w tym gelug i njingma.

Fotografia ilustracyjna.


Akademia Buddyzmu Tybetańskiego fotografia z 2017 roku