11.06 2021 Źródło: Xinhua via vtibet.cn
Prezentujemy poniżej serię fotografii dokumentujących rytuał tańca czam w klasztorze Drigung w Lhasie, 9 czerwca 2021 r. Taniec czam to rytuał w maskach i kostiumach wykonywany przez tybetańskich mnichów buddyjskich podczas którego pokazywane są świeckiej publiczności . (Ftografie: Xinhua/Chogo)