09.07.2021 Źródło:China Daily

XI Panczenlama Bainqen Erdini Qoigyijabu i klasztor Tashilhunpo oddali  w Pekinie hołd z okazji setnej rocznicy założenia Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Z tej okazji XI Panczenlama i klasztor Taszilhunpo przekazali również dary Komitetowi Centralnemu KPCh.

Z polecenia Xi Jinpinga, sekretarza generalnego KC KPCh dary odebrał Meng Xiangfeng, zastępca dyrektora Biura Generalnego KC KPCh.

Meng serdecznie pozdrowił Panczenlamę i przyjaciół z tybetańskiego kręgu buddyjskiego.

Panczenlama powiedział, że będzie niezachwianie wspierał kierownictwo KPCh i Komitetu Centralnego KPCh na czele z towarzyszem Xi Jinpingiem.

Wyraził swoją determinację w działaniach na rzecz ochrony jedności narodowej i solidarności etnicznej oraz w przyczynianiu się do harmonijnego rozwoju i stabilności Tybetu w nowej erze.