2021-08-05 Źródło: China Tibet Online

Wczesnym rankiem 1 sierpnia Panchen Erdeni Choskyi Gyalpo, członek Stałego Komitetu Krajowego Komitetu Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej, wiceprzewodniczący Chińskiego Związku Buddyjskiego i przewodniczący tybetańskiego oddziału  Chińskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego, udał się do świątyni Jokhang, aby czcić Buddę i prowadzić mnichów w intonowaniu sutr, aby modlić się o pokój na świecie i narodowy pokój i dobrobyt.


Panczenlama czci posąg Śakjamuniego, modląc się o dobre zbiory.

Wczesnym rankiem tego samego dnia, przed bramą wiekowej tybetańskiej świątyni buddyjskiej, mnisi utworzyli zespół „sechang” i odprawiali rytuały religijne, trzymając flagi modlitewne i tybetańskie kadzidło. Aby powitać Panczenlamę, ustawili się po obu stronach głównej bramy wejściowej i odprawiali najwyższe rytuały w buddyzmie tybetańskim. Przy akompaniamencie energicznych dźwięków dharmy i pod przewodnictwem zespołu „sechang”, Panczenlama wyszedł z głównej sali świątyni Jokhang (Dżokhang) i kolejno odwiedził Gandan Lhakhang, Tysiąc Rąk Guanyin i Sakyamuni. modląc się i śpiewając  święte pisma w każdym. Ofiarował khata posągowi Buddy.

Panczenlama błogosławi mnichów w świątyni Jokhang.

Przed posągiem Buddy 12-letniego Sakjamuniego, który został sprowadzony na Wyżynę przez księżniczkę Wencheng z dynastii Tang, Panczenlama z czcią i uroczyście malował posąg złotym proszkiem, pochylił głowę, oddał cześć i ofiarował khata. Następnie Panczenlama usiadł na tronie, twarzą do posągu Buddy i poprowadził mnichów w recytacji sutr, aby modlili się o pokój na świecie, narodowy pokój i dobrobyt oraz pomoc w przypadku katastrof.

Panczenlama w świątyni Dżokhang

Pomyślne chmury wczesnym rankiem tego dnia.

Po zbiorowym śpiewie Panczenlama udzielił błogosławieństwa mnichom ze świątyni Dżokhang oraz rozdawał jałmużnę i wegetariańskie posiłki.