18.06.2022 Źrodło: People's Daily OnlinePanczen Erdeni czwartek i piątek przebywał w Akademii Buddyzmu Tybetańskiego, gdzie wystąpił z wykładami i wziął udział w ceremonii dotykania głów studentów.
Panczen Rinpocze przybył do Akademii w Njethang, około godziny 10 rano we czwartek.
W głównej sali, w której znajdują się święte posągi Buddy głównych sekt buddyzmu tybetańskiego, Panczen Rinpocze śpiewał modlitwy z mnichami, prowadził wykłady i rozdawał jałmużnę wszystkim uczniom.
Po ponad godzinie wykładów Panczen Rinpocze odbył dyskusję z przedstawicielami studentów.

W piątek rano Panczen Rinpocze wykonał rytuały dotykania głów wszystkich mnichów i mniszek Akademii.

Była to już czwarta z kolei wizyta Panczen Rinpocze w tej Akademii.

Tybetańska Akademia Buddyzmu została założona w październiku 2011 roku. Do tej pory Chiny zainwestowały prawie 400 milionów juanów (około 59,8 miliona dolarów) w budowę największej Akademii Buddyjskiej w Tybecie i wyszkoliły tysiące wybitnych mnichów i mniszek dla tybetańskiej wspólnoty buddyjskiej.

Gaesang Wangdue, wiceprzewodniczący akademii, powiedział, że obecnie w Tybecie studiuje budddyzm 906 studentów z 469 świątyń, w tym ponad 800 mnichów, 132 mniszki i 14 młodych Żywych Buddów.

Panchen Erdeni jest jednym z najbardziej wpływowych Żywych Buddów w buddyzmie tybetańskim. Panczen Erdeni Chos-kyi rGyal-po urodził się 13 lutego 1990 roku w powiecie Lhari w Nagqu w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. 29 listopada 1995 po losowaniu ze złotej urny został zatwierdzony przez Radę Państwa jako reinkarnacja X Panczen Lamy . Następnie został intronizowany jako 11. Panczen Erdeni. ■

Panchen Erdeni Chos-kyi rGyal-po odprawia rytuał dotykania głowy w Tybetańskiej Akademii Buddyzmu w miejscowości Nyethang w powiecie Chushur w prefekturze Lhasy. 17 czerwca 2022 r.