11.11.2016| Źródło: China Tibet Online

Uroczysta ceremonia otwarcia roku akademickiego Buddyzmu Tybetańskiego w klasie podstawowej i średniej odbyła się w Szkole Wyższej Buddyzmu Tybetańskiego w Qinghai. Poinformowano, że spośród 404 mnichów z pięciu  zarejestrowanych w Qinghai sekt buddyjskich do szkoły przyjęto po egzaminach tylko 120. Czteroletni Kurs obejmuje trzy główne obszary wiedzy: doktryny buddyzmu tybetańskiego, gramatykę tybetańską i nowoczesną edukację.

System tytułów akademickich buddyzmu tybetańskiego pochodzi z reguł sekty Gelug a najwyższy tytuł naukowy nazywany Tuoranpa, jest równoznaczny z doktoratem. Niezależnie od sekty Gelug, także inne grupy buddyjskie tworzą własne systemy. W ostatnich latach, Buddyzm tybetański staje się coraz bardziej akceptowany w społeczeństwie. Wymiana między mnichami i światem zewnętrznym oraz między mnichami z różnych grup jest coraz częstsza. Wymaga to religijnej instytucji akademickiej, która łączy nowoczesne i tradycyjne elementy w treningu talentu religijnego. W wyniku tych potrzeb pojawiły się, szkoła - kolegium buddyzmu i badania akademickie.

Zachowując klasyczną naukę i badania buddyzmu tybetańskiego program nauczania obejmuje również wiele nowoczesnych kursów takich jak nauka matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, przepisy ustawowe i wykonawcze oraz inne. Program został zaprojektowany tak, aby zapewnić lepszą integrację ze społeczeństwem tym mnichom, którzy nie byli w szerokim kontakcie ze społeczeństwem. Liu Peng, Wiceprezes Tibetan Buddhism College of China, powiedział: "Wielu mnichów może mieć głęboką wiedzę na temat buddyzmu, ale bez uznawanych kwalifikacji, mogą mówić tylko o swoim doświadczeniu na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym. Celem ustanowienia systemu akademickiego jest poprawa standaryzacji Systemu akademickiego buddyzmu tybetańskiego, tak aby stopnie osób duchownych stały się społecznie akceptowalne ".

Poinformowano, że Szkoła Wyższa Buddyzmu Tybetańskiego w Qinghai zaprosił trzech uznanych mistrzów sutr i innych nauczycieli do utworzenia grup formułujących tematy egzaminacyjne. Opracowali oni  trzy różne grupy  tematyczne dla różnych sekt i na różnych poziomach teorii buddyjskiej. Egzamin składa się z dwóch części: debaty na temat pism (część ustna) i część pisemna. Debata pisma obejmuje teorię buddyjską a część pisemna obejmuje gramatykę tybetańską i sprawy bieżące, przy czym każda część stanowi odpowiednio 70%, 20 %, 10 % wyniku końcowego. Przekazano także, że studenci zostali wybrani zgodnie z wynikami egzaminów a ci, którzy nie zdali w tym roku będą mogli zdać egzamin ponownie następnym razem.

Szkoła Wyższa Buddyzmu Tybetańskiego w Qinghai jest kolegium religijnym, które zostało założone przez 10 Panczen Lamę we wrześniu 1986 roku w klasztorze Tar, Qinghai. Postanie kolegium umożliwia w drożenie nowego systemu tytułów naukowych duchownych buddyzmu tybetańskiego i przyznawanie podstawowych i pośrednich tytułów akademickich "Zhiranpa" czy "Chanranpa". W 2014 roku państwo zainwestowało 116 milionów juanów w budowę nowego kampusu dla Wyższej Szkoły Buddyzmu Tybetańskiego w powiecie Guide, w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej Hainan, w prowincji Qinghai, który został oddany do użytku w marcu 2016 r.