05.12.2023| Źrodło:Ecns.cn

Zbudowany w 1447 roku [przez Gendun Drupa, pierwszego Dalajlamę] klasztor Taszilunpo jest jednym z sześciu klasztorów szkoły [sekty]  buddyzmu tybetańskiego Gelukpa. Klasztor stanowił tradycyjną siedzibę Panczenlamy.


Mnisi buddyjscy biorą udział w debacie na temat [interpretacji] buddyjskich pism świętych. W klasztorze Taszilunpo nieopodal miasta Xigaze w Tybetańskim Regionie Autonomicznym debata mnichów stanowi wyjątkowy sposób uczenia się zasad buddyzmu tybetańskiego. Fotografię wykonano 4 grudnia 2023 r. (Zdjęcie: China News Service/Li Lin)Mnisi buddyjscy biorą udział w debacie na temat [interpretacji] buddyjskich pism świętych. W klasztorze Taszilunpo nieopodal miasta Xigaze w Tybetańskim Regionie Autonomicznym debata mnichów stanowi wyjątkowy sposób uczenia się zasad buddyzmu tybetańskiego. Fotografię wykonano 4 grudnia 2023 r. (Zdjęcie: China News Service/Li Lin)Mnisi buddyjscy biorą udział w debacie na temat [interpretacji] buddyjskich pism świętych. W klasztorze Taszilunpo nieopodal miasta Xigaze w Tybetańskim Regionie Autonomicznym debata mnichów stanowi wyjątkowy sposób uczenia się zasad buddyzmu tybetańskiego. Fotografię wykonano 4 grudnia 2023 r. (Zdjęcie: China News

Service/Li Lin)

(Web editor: Tian Yi, Liang Jun)
________________________________________

W tybetańskich klasztorach buddyjskich debata jako lekcja na temat najistotniejszych aspektów wiary stosowana jest od stuleci.  Ma na celu przede wszystkim doskonalenie umiejętności dyskusji, analitycznego myślenia, zadawania mądrych pytań, przedstawiania własnych teorii i formułowania celnych ripost. Debata ma określone zasady. Bierze w niej udział dwóch mnichów. Jeden z nich siedzi (jest nazywany obrońcą) wygłasza tezę i stara się jej bronić. Drugi (zwany pytającym) stara się obalić tę tezę. W trakcie dyskusji mnisi używają rytualnych gestów (np. klaszczą w określony sposób) zachowują się w teatralny sposób i krzyczą podczas rozmowy w momentach, kiedy wydaje się im, że uzyskują przewagę na rywalem.