28.02.2024| Źródło: Xinhua


28 lutego 2024 roku, buddyjski mnich (po lewej) odbiera dyplom stopnia Gesze Lharampy w świątyni Jokhang w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego [Xizang] w południowo-zachodnich Chinach. W środę po "teologicznej" debacie nad sutrami buddyjskimi dwunastu mnichów uzyskało stopień Gesze Lharampy odpowiednik tytułu doktora nauk w strukturze akademickiej. (Foto: Xinhua/Tenzing Nima Qadhup)
.

Po debacie poświęconej analizie buddyjskich sutr, która odbyła się w środę w Tybetańskim Regionie Autonomicznym [Xizang] w południowo-zachodnich Chinach, dwunastu mnichów uzyskało stopień Gesze Lharampy.

Gesze Lharampa to najwyższy stopień w naukach egzoterycznych szkoły gelug buddyzmu tybetańskiego, równoważny stopniowi doktora we współczesnej edukacji.

Pochodzących z Regionu Autonomicznego Xizang i prowincji Yunnan w południowo-zachodnich Chinach 12 mnichów wzięło udział w buddyjskiej debacie i ceremonii wręczenia dyplomów, które odbyły się w świątyni Jokhang w Lhasie, stolicy TRA.

„Jestem bardzo szczęśliwy, że nadano mi ten stopień dzisiaj, po pięcioletnich studiach  i dwudziestu latach studiowania klasycznych dzieł buddyzmu tybetańskiego” – powiedział 40-letni Losang Phuntsog, dodając, że przekaże to, czego się nauczył, większej liczbie mnichów.

Od 2004 roku stopień Gesze Lharampy otrzymało łącznie 189 mnichów buddyzmu tybetańskiego.


Mnisi podczas debaty nad sutrami w świątyni Jokhang w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego [Xizang] w południowo-zachodnich Chinach, 28 lutego 2024 r. W środę po "teologicznej" debacie nad sutrami buddyjskimi dwunastu mnichów uzyskało stopień Gesze Lharampy odpowiednik tytułu doktora nauk w strukturze akademickiej. (Foto: Xinhua/Tenzing Nima Qadhup)Mnisi podczas debaty nad sutrami w świątyni Jokhang w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego [Xizang] w południowo-zachodnich Chinach, 28 lutego 2024 r. W środę po "teologicznej" debacie nad sutrami buddyjskimi dwunastu mnichów uzyskało stopień Gesze Lharampy odpowiednik tytułu doktora nauk w strukturze akademickiej. (Foto: Xinhua/Tenzing Nima Qadhup)28 lutego 2024 roku, buddyjski mnich (po lewej) odbiera certyfikat Gesze Lharampy ( dyplom tytułu doktora) w świątyni Jokhang w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego [Xizang] w południowo-zachodnich Chinach. W środę po "teologicznej" debacie nad sutrami buddyjskimi dwunastu mnichów uzyskało stopień Gesze Lharampy odpowiednik tytułu doktora nauk w strukturze akademickiej. (Foto: Xinhua/Tenzing Nima Qadhup)Mnisi podczas debaty nad sutrami w świątyni Jokhang w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego [Xizang] w południowo-zachodnich Chinach, 28 lutego 2024 r. W środę po "teologicznej" debacie nad sutrami buddyjskimi dwunastu mnichów uzyskało stopień Gesze Lharampy odpowiednik tytułu doktora nauk w strukturze akademickiej. (Foto: Xinhua/Tenzing Nima Qadhup)Mnisi uhonorowani tytułem Gesze Lharampy pozują do zdjęcia grupowego w świątyni Jokhang w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego [Xizang] w południowo-zachodnich Chinach, 28 lutego 2024 r. W środę po "teologicznej" debacie nad sutrami buddyjskimi dwunastu mnichów uzyskało stopień Gesze Lharampy odpowiednik tytułu doktora nauk w strukturze akademickiej. (Foto: Xinhua/Tenzing Nima Qadhup)Mnisi podczas debaty nad sutrami w świątyni Jokhang w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego [Xizang] w południowo-zachodnich Chinach, 28 lutego 2024 r. W środę po "teologicznej" debacie nad sutrami buddyjskimi dwunastu mnichów uzyskało stopień Gesze Lharampy odpowiednik tytułu doktora nauk w strukturze akademickiej. (Foto: Xinhua/Tenzing Nima Qadhup)Mnisi podczas debaty nad sutrami w świątyni Jokhang w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego [Xizang] w południowo-zachodnich Chinach, 28 lutego 2024 r. W środę po "teologicznej" debacie nad sutrami buddyjskimi dwunastu mnichów uzyskało stopień Gesze Lharampy odpowiednik tytułu doktora nauk w strukturze akademickiej. (Foto: Xinhua/Tenzing Nima Qadhup)