03-28-2017 Źródło: China Tibet Online
Pierwszy inkarnowany Budda

Karma Pakshi jest uważany za pierwszą inkarnację żywego Buddy w historii buddyzmu tybetańskiego. Według historycznych danych tybetańskich, Dusum Khyenpa, założyciel sekty Karma Kagyu, zapowiedział w swoim testamencie, że jego inkarnacja pojawi się na ziemi i przykazał swoim uczniom, aby poszukiwali go po jego śmierci.
Zgodnie z testamentem Dusum Khyenpy w wyniku poszukiwań odkryto reinkarnację, okazał się nią Karma Pakshi. To wydarzenie stało się źródłem systemu reinkarnacji Żywego Buddy. Ten moment wyznacza początek systemu reinkarnacji Buddy stworzonego przez sektę Karma Kagyu.

Pierwszy formalnie zidentyfikowany Żyjący Budda
Pierwszym formalnie zidentyfikowanym Żywym Buddą był drugi Dalajlama Gedun Gyatso, który był reinkarnacją Geduna Druppa, ucznia z Tsongkhapy.
W buddyzmie tybetańskim w sekcie Gelug istnieją dwa wpływowe systemy reinkarnacji: system Dalajlamy i Panchen Lamy. W połowie XVI wieku sekta Geluga przyjęła system reinkarnacji Żywego Buddy. Obydwa systemy reinkarnacji mają tradycyjne procedury, w tym przepowiednie o reinkarnacji przeszłego życia, nadzwyczajne oznaki przed i po śmierci Buddy i wyrocznie Boskiej Dharmy, które stanowią podstawę do poszukiwania chłopca uosabiającego reinkarnowanego.

Pierwszy reinkarnowany Żywy Budda wybrany przez losowanie losów w złotej urnie

W XVII w. trwały zacięte spory pomiędzy różnymi sektami buddyzmu tybetańskiego. Kiedy poszukiwano i wybierano chłopca uosabiającego reinkarnowanego dochodziło do wielu oszustw Nawet po zatwierdzeniu wyboru reinkarnacji niektórych wybranych  traktowano jak lalki, niektórzy umierali przypadkowo a inni okazywali się pochodzić z jednej z wielkich rodzin.

Wobec takich przypadków cesarz Qianlong (1711-1799) postanowił naprawić te niedoskonałości systemu reinkarnacji Tybetańskiego Buddy. Zaprojektował złotą urnę i postanowił, że jeżeli umrze wpływowy Żyjący Budda w Mongolii lub w Tybecie, to muszą zostać odnalezieni chłopcy uosabiający ich reinkarnację, po czym nazwiska chłopców - kandydatów muszą zostać zapisane  znakami Man, zarówno po mongolsku i tybetańsku, i umieszczone  złotej urnie. Wybitni mnisi ciągnęli  z urny losy przed posągiem Sakyamuni w klasztorze Jokhang. Losowanie było nadzorowane przez wysoko postawionych tybetańskich mnichów i przedstawicieli rządu centralnego. Pierwszym wybranym przez losowanie w złotej urnie był 10 Dalajlama Tsultrim Gyatso.

Unikalne doświadczenia tych trzech reinkarnowanych Żywych Buddów odzwierciedlają różne etapy rozwoju buddyzmu tybetańskiego. W 2015 roku oficjalnie uruchomiono internetowy system ankiet online dotyczący Żywych Buddów związanych z  buddyzmem tybetańskim, w całych Chinach zebrano wówczas informacje o ponad tysiącu Żywych Buddów.