2017-08-09 Źródło: China Tibet Online
Rankiem 27 lipca XI Panczenlama Lama Bainqen Erdini Qoigyijabu modlił się przed figurą Buddy Sakjamuni w świątyni Jokhang w Lhasie i udzielił  błogosławieństwa mnichom klasztoru przez dotknięcie głowy.
O godzinie 5:00 świątynia Jokhang w centrum Lhasy była jaskrawo oświetlona maślanymi lampkami. Mnisi z klasztoru Ganden, klasztoru Drepung i klasztoru Sera czekali w drzwiach świątyni Jokhang na przybycie Panczenlamy, inna grupa mnichów trzymając flagi dharmy ustawione po obu stronach bramy świątynnej prowadzącej do głównej sali klasztoru, która jest jednym z najbardziej szanowanych miejsc w buddyzmie tybetańskim.
O godzinie 5:30, Panczenlama wraz ze świtą przybył do ​​świątyni Jokhang. W tym samym czasie rozległ się dźwięk trąbek dharmy i gongi. Gdy mnisi intonowali sutry, Panczenlama został wprowadzony powoli do świątyni Jokhang przez wysokie postawionych w hierarchii mnichów niosących kadzidła i dmących w rogi suona, rodzaj instrumentów drewnianych. Jeden po drugim przerywali modlitwę wewnątrz Ganden Lhakang (sala świątynna), Sali Avalokitesvara i innych. Gdziekolwiek poszli, Panczenlama recytował  pismo, modlił się pobożnie i prezentował szarfy posągów Buddy.
Na koniec Panczenlama dotarł do posągu Buddy Sakyamuni. Złożywszy nabożnie dłonie,  trzykrotnie pokłonił się Buddzie, zaprezentował szarfę khata  posągu i rozsypał złoty proszek na twarzy Buddy.
Według zapisów historycznych, posąg Buddy Sakyamuni wewnątrz tej sali przedstawia postać 12-letniego Buddy a przywieziony został do Lhasy przez słynną księżniczkę Wencheng z dynastii Tang  kiedy ta przybyła do Tybetu.
O godzinie 6:00, zgodnie z tybetańskimi tradycjami buddyjskimi mnisi świątyni Jokhang ofiarowali pomyślną Manję Panczenlamie.
Po modlitwie Panczenlama pobłogosławił mnichów świątyni Jokhang.

Zdjęcie przedstawia Panczenlamę prezentującego khatę posągu Buddy Sakyamuni i rozprowadzającego złoty proszek na twarzy Buddy.


Następnie Panczenlama zasiadł na tronie pod posągiem Buddy Sakyamuni. Opierając się o posąg zaintonował wraz z mnichami  sutry i modlił się o pokój na świecie i  dobrobyt narodu.


Panczenlama i mnisi śpiewają sutry.


Mnisi Świątyni Jokhang ustawiają  się w kolejce i czekają na błogosławieństwo Panczenlamy.