2018-05-21 Źródło: Xinhua
w sobotę 19 maja na ceremonii w Wyższej Szkole Buddyzmu Tybetańskiego 20 mnichów otrzymało  tytuł „Tho Ram Pa”, jeden z najwyższych stopni naukowych jaki może zdobyć członek wspólnoty buddyzmu tybetańskiego.

Aby otrzymać tytuł doktora mnisi, po ukończeniu college'u muszą  ukończyć trzyletnie studia doktoranckie, zdać egzaminy, obronić swoje rozprawy doktorskie  i przejść specjalne egzaminy kwalifikacyjne.

Obrona doktoratu w zakresie Buddyzmu Tybetańskiego.

Dyplomy doktorskie wręczył Jamyang Losang Jigme Tubdain Qoigyi Nyima, Rektor Wyższej Szkole Buddyzmu Tybetańskiego. W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele Wydziału Zjednoczonego Frontu Pracy Komitetu Centralnego KPCh i Buddyjskiego Stowarzyszenia Chin.

W niedzielę rano XI Panczenlama Bainqen Erdini Qoigyijabu na specjalnej uroczystości  pobłogosławił nowych doktorów buddyzmu.

"Tho Ram Pa", tytuł "równorzędny z doktoratem wyższej uczelni", został wprowadzony w 2004 roku w celu udoskonalenia studiów nad buddyzmem tybetańskim oraz umożliwienia poszerzenia wiedzy najzdolniejszym  mnichom.

Do tej pory 168 tybetańskich mnichów buddyjskich otrzymało dyplom "Tho Ram Pa".