2018-06-09   Źródło: China Tibet Online

 

Mnisi z Mongolii otrzymują świadectwa ukończenia szkoły.

W dniu 1 czerwca w świątyni Xihuang w Pekinie odbyła się uroczystość zakończenia nauki w Chińskiej Wyższej Szkole Buddyzmu Tybetańskiego przez mnichów pochodzących z Mongolii.

10 mnichów z klasztoru Sain Nomun w Ułanbator w Mongolii ukończyło tu ośmiomiesięczny kurs.

Decyzją Kolegium Szkoły siedmiu mnichów otrzymało pierścienie nowicjuszów w świątyni Xihuang. Mnisi z rocznika kończącego naukę byli pracowici, uprzejmi i dynamiczni.W stosunku do 10 mnichów, którzy ukończyli kurs, uczelnia wyraziła nadzieję, że będą kontynuowali naukę i rozwijali swoje buddyjskie osiągnięcia, zachowując buddyjskie tradycje miłosierdzia i altruizmu oraz okazując współczucie dla wszystkich żywych istot.Przedstawiciele Uczelni wyrazili także nadzieję, że staną się ambasadorami  przyjaźni pomiędzy Chinami a Mongolią, promując wymianę kulturalną między obydwoma krajami, a po powrocie do domu będą dzielić się tym, czego się nauczyli, poznali i odczuli podczas studiów w Chinach z ich rodzinami, przyjaciółmi i innymi wyznawcami Buddyzmu.