2018-07-06 Źródło: China Tibet Online
"Po czterech latach nauki mnisi powrócą do swoich klasztorów, będą uczestniczyć w zarządzaniu klasztorami, a niektórzy z nich zostaną nauczycielami  świętych pism ". 6 czerwca Wu Jiacang, który jest odpowiedzialny za sprawy religijne w Instytucie Studiów  Buddyjskich Języka Tybetańskiego Prowincji Qinghai poinformował, że w trakcie studiów mnisi poznają istotę czterech głównych sekt buddyzmu tybetańskiego a także zapoznają się ze współczesną kulturą.

.

6 czerwca w powiecie Guide odbył się pierwszy  egzamin wstępny dla kandydatów pragnących studiować od 2018 roku w Qinghajskiej Wyższej Szkole Buddyzmu Tybetańskiego. 143 mnichów uczestniczyło w egzaminach kwalifikacyjnych chirampa (tytuł pośredni) i chenrampa (tytuł dla początkujących).

Qinghajski Instytut Studiów Buddyjskich (The Qinghai Institute of Buddhist Studies Institute) powstał z inicjatywy X Panczenlamy i rozpoczął działalność we wrześniu 1986 roku w świętym klasztorze Kumbum.
Mnisi przystępujący do egzaminu zazwyczaj muszą mieć ukończone 35 lat i dobrowolnie studiować w swoich klasztorach przez co najmniej 12 lat.