2018-07-17 Źródło: China Tibet Online

Niedawno w w powiecie Guide  Prowincji Qinghai odbyło się czwarte międzyinstytucjonalne sympozjum komunikacji instytucji buddyzmu tybetańskiego. Pracownicy z Chińskiej Wyższej Szkoły Buddyzmu Tybetańskiego oraz instytucje buddyjskie w Tybecie, Syczuanie, Yunnan, Gansu i Qinghai omawiali możliwość ustanowienia "wspólnej bazy danych".

"Struktura wiedzy, poziom myślenia i emocjonalna wola mistrza mogą w znacznym stopniu wpłynąć na fizyczny i umysłowy rozwój uczniów", powiedział tulku Trukang Thupden Keldro, dziekan Wyższej Szkoły Buddyzmu Tybetańskiego.

Wielu uczestników sympozjum uważa, że ​​obecnie szkolenie mistrzów jest "słabym punktem" rozwoju instytucji buddyjskich. "Nauczycieli spoza szkół trudno wprowadzić w ich (szkół - red.) istotę, a nauczycieli będących "w środku" łatwo stracić, ograniczając poziom pracowników poszczególnych szkół", powiedział Liu Zhiyong, wiceprezes wykonawczy Wyższej Szkoły Buddyzmu Tybetańskiego w Syczuanie. Stwierdził przy tym, że nie zdołano jeszcze utworzyć międzyinstytucjonalnych kanałów wymiany i dzielenia się "zasobami mistrzów".

Wang Changyu, wiceprezes do spraw wykonawczych Chińskiej Wyższej Szkoły Buddyzmu Tybetańskiego, powiedział, że jego szkoła jest liderem utworzenia głównego mechanizmu wymiany między instytucjami buddyzmu tybetańskiego, który umożliwi dzielenie się badaniami i wspólne kompilowanie programów nauczania, podstawowych podręczników i  materiałów szkoleniowych .

Wang Changyu  poinformował , że jego szkoła stworzyła podstawową bazę danych wydziałów, zawierającą  informacje na temat mistrzów, nauczycieli, oceny nauczycieli, kierowników grup słuchaczy, pracowników prowadzących dyskusje, badaczy i mistrzów torampy. "Zrobiliśmy to dlatego by móc  dzielić się zgromadzoną w bazie danych wiedzą i doświadczeniem mistrzów i zachować ją na przyszłość."

"Informacje udostępniane w w bazie danych obejmują akademickie doświadczenia mistrzów, ich osiągnięcia w studiach nad buddyzmem, elitarnych dziedzin buddyjzmu i osiągnięcia w badaniach edukacyjnych", powiedział Gong Bao, zastępca dziekana Chińskiej Wyższej Szkoły Buddyzmu Tybetańskiego, dodając: " (W przyszłości) tybetańskie instytucje buddyjskie będą mogły konsultować się ze sobą i  korzystać w sposób zorganizowany z bazy danych  mistrzów. "