2018-11-06 Źródło: China Tibet Online
29 października w Putian w prowincji Fujian rozpoczęło się V Światowe Forum Buddyzmu. XI Panczenlama Bainqen Erdini Qoigyijabu, m.in. Wiceprezydent Stowarzyszenia Buddyjskiego ChRL uczestniczył w ceremonii otwarcia i wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym, czerpiąc z buddyjskiej doktryny, podkreślił koncepcję wspólnego ludzkiego przeznaczenia. Powiedział, że budowanie wspólnego ludzkiego losu zyskuje konsensus wśród społeczności międzynarodowej. Koncepcje buddyjskie, takie jak "harmonia i koegzystencja, równość i tolerancja, życzliwość i mądrość, miłosierdzie i współczucie i harmonia" są nadal przydatne do rozwiązywania problemów współczesnej cywilizacji i mogą być źródłem  mądrości i inspiracji do poszukiwania nowych znaczeń wspólnych ludzkich wartości.

Ceremonia otwarcia piątego Światowego Forum Buddyzmu. [Foto: China Tibet News

Jak poinformowano w forum uczestniczy tysiąc osób z ponad 50 krajów, zarówno buddystów, jak i przedstawicieli innych  środowisk.

XI Panczenlama Bainqen Erdini Qoigyijabu w mowie inaugurującej V Światowe Forum Buddyzmu wskazał w niej, że równość i tolerancja są mostami do budowania harmonijnego związku między całą ludzkością a lekarstwem na kryzysy w stosunkach międzynarodowych. Stwierdził, że ciesząc się tym samym niebieskim niebem i mieszkając w tym samym domu wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Powinien istnieć tylko wzajemny szacunek, równość i tolerancja między narodami świata. Sąsiedzi powinni być dla siebie uprzejmi i ufać sobie nawzajem i nawiązywać przyjaźnie. Tylko wtedy, gdy ludzie zrozumieją wspólnotę przeznaczenia całej ludzkości, świat będzie mógł posuwać się naprzód gładko i równomiernie.

Tybetańscy buddyjscy rinpocze uczestniczący w Forum spotkali się z XI Panczenlamą. [Foto: China Tibet News

Po zakończeniu porannego programu forum, prawie 20 tybetańskich buddyjskich rinpocze (lamów wysokiej rangi) uczestniczących w forum spotkało się z XI Panczenlamą. XI Panczenlama zachęcał wszystkich do korzystania z uczestnictwa forum, uczenia się od buddystów z innych regionów i postrzegania buddyzmu  perspektywie międzynarodowej. Podkreślił, że najważniejszą rzeczą dla rozwoju buddyzmu jest "nasienie" w sercu każdej osoby. Dopóki istnieje ziarno buddyjskiego rozwoju jego kwiat zakwitnie.