8 lutego 2017 r rozpoczął się tybetański Nowy Rok. Poniższe fotografie ukazują uroczystości buddyjskie w świątyni Jokhang. (Foto: Xinhua / Chogo)

Shangjiu to tradycyjne święto Tybetańczyków obchodzone dziewiątego dnia pierwszego miesiąca księżycowego, poświęcone jest  modlitwom o dobre plony.

zbudowany w latach 70-tych IX wieku naszej ery  w powiecie Zhanang prefektury Shannan, stanowi połączenie tradycyjnej architektury tybetańskiej, chińskiej i indyjskiej.

22 stycznia 2017 - Drukowana pełna wersja osiemnastowiecznego wydania Tripitaki, stanowiąca zbiór pism buddyjskich, została opracowana przez Palace Museum, znane także jako Zakazane Miasto.

10.12.2016 Źródło: China Tibet Online

Niedawno w Xiangshan, Buddyjskiej Świątyni Guan Yin w powiecie Jinchuan prefektury Aba w prowincji Syczuan odsłonięto gigantyczny młynek modlitewny w kształcie kwiatu lotosu.

"Obecnie warunki życia i praktykowania buddyzmu są znacznie lepsze niż w przeszłości. Mamy gdzie żyć, stać nas na opłaty medyczne i uzyskanie pomocy w podeszłym wieku", powiedział Taszi Norbu, mnich z klasztoru Ruba w rejonie Nyimu w Lhasie.

 

Stara Tybetanka podczas rytualnego spaceru z kołem modlitwy w ręku.

Uroczysta ceremonia otwarcia roku akademickiego Buddyzmu Tybetańskiego w klasie podstawowej i średniej odbyła się w Szkole Wyższej Buddyzmu Tybetańskiego w Qinghai. 

Artysta tworzy z piasku mandalę w jednej z galerii w  Lhasie. Mandala, to znakomity to znakomity przykład sztuki religijnej tybetańskiego buddyzmu, zachowała się bardzo dobrze od czasu kiedy po raz pierwszy sprowadzono ją do Tybetu z Indii. 

2 października 2016 w Klasztorze Taszilunpo w Xigaze odbyła się tradycyjna uroczystość uroczystość związana z "Tańcem Cham".

Pierwszy Dalajlama i Panczenlama byli dwoma uczniami Tsongkhapy (1357-1419), założyciela sekty Żółtego Buddyzmu Tybetańskiego. To oni sformułowali te dwa systemy dziedziczenia (reinkarnacji) . Oba tytuły były zatwierdzane i przyznawane przez cesarzy Chin.

XIGAZE, Tybet, 21 lipca (Xinhua) - Pierwsze tantryczne wskazania Kalaczakry przekazane  przez 11-go Panczenlamę Bainqen Erdini Qoigyijabu formalnie rozpoczęły uroczystości a około 40 mnichów zainaugurowało  obserwację przez zamknięte drzwi Yidam, Bóstwa Kalaczakry.

Liczba pielgrzymów podróżujących pociągiem z prowincji Syczuan, Gansu i Qinghai do Lhasy wzrasta z roku na rok dzięki otwartej w 2006 roku linii kolejowej.

11. Panczen Lama, duchowy przywódca tybetańskiego buddyzmu, pobłogosławił tysiące pielgrzymów w Lhasie w sobotę, prowadząc tradycyjny rytuał „dotykania głowy”.

W dniu 20 czerwca 2016 roku 42 oficjalnych indyjskich pielgrzymów przybyło na Przełęcz Nathu La na granicy chińsko-indyjskiej.

LHASA, 16 czerwca 2016 - wyznawcy Buddyzmu uczestniczyli w uroczystości kultowej uroczystości ku czci Thangki (obrazu Buddy) w klasztorze Tsurpu w Lhasie

08/05/2016
7 maja 2016 tybetańscy Buddyści odbyli modlitewne procesje wokół pałacu Potala w Lhasie w czasie uroczystości Saga Dawa upamiętniających narodziny

27 października 2015 - Jedenasty Panczen Lama wezwał młodych buddyjskich mnichów i młodych wiernych do surowszego posłuszeństwa wobec nauk Buddy, jako najwyższy w hierarchii Buddyzmu stara się on wyegzekwować ściślejsze uregulowania w sprawie duchowieństwa w buddyzmie tybetańskim.