Chińska Szkoła Wyższa Buddyzmu Tybetańskiego powstała 1 września 1987 roku w świątyni Xihuang w Pekinie, jej pierwszym dziekanem był X Panczenlama.

W Tybecie nastał czas świąt i uroczystości.

XI Panczenlama przekazał swoje błogosławieństwa wszystkim Chińczykom w kraju i za granicą

Buddyzm i buddyjscy mnisi to nie tylko część tybetańskiego kolorytu, to ważna część historii i kultury Tybetu.

W sobotę 30 grudnia 2017 roku w klasztorze Jiangsi położonym w okręgu Quxu przynależącym do Lhasy zorganizowano „zgromadzenie dharmy”.

Państwowe rozporządzenie przyznaje rządowi decydujące prawa w kwestii reinkarnacji

W morzu buddyzmu jest w Tybecie chrześcijańska, katolicka wysepka. Jedyny katolicki kościół  w Tybecie funkcjonuje w  prefekturze Chamdo w powiecie Markam.

Na piętnasty dzień dziesiątego miesiąca kalendarza  tybetańskiego przypada Dzień Wróżek. Tego dnia Tybetańczycy świętują na cześć  Buddy Aleanterre Brahm

W Pekinie odbywa się  siódme seminarium poświęcone interpretacji doktryny buddyzmu tybetańskiego.

Na wyspie Tajwan w świątyni Guyab w Kaohsiung odbyło się spotkanie tybetańskich i miejscowych mnichów buddyjskich.

Wspaniały klasztor Palchor reprezentuje unikalną tybetańską architekturę klasztorną.

W klasztorze Sakya trwają prace nad digitalizacją najstarszych zabytków.

Religia i technologia - to wcale nie tak odległe od siebie światy

Po oddaniu do użytku nowego kampusu Instytutu Teologicznego jeszcze większa ilość mnichów może pogłębiać swą wiedzę.

Przez siedem dni, od rana do wieczora, wielu Tybetańczyków w każdym wieku idzie do rzek, aby wziąć świętą kąpiel.

Rankiem 27 lipca XI Panczenlama Lama Bainqen Erdini Qoigyijabu modlił się przed figurą Buddy Sakjamuni w świątyni Jokhang w Lhasie i udzielił  błogosławieństwa mnichom klasztoru przez dotknięcie głowy.

Lamowie pragnący zdobyć najwyższe tytuły naukowe religii buddyjskiej podczas wstępnych testów są oceniani przez 20 egzaminatorów i 400 swoich kolegów.

Dziesięciu mnichów z klasztorów Sera, Drepung,Gandan i klasztoru Tashilhunpouzyskało stopień Geshe Lharampa.