Chińska Szkoła Wyższa Buddyzmu Tybetańskiego powstała 1 września 1987 roku w świątyni Xihuang w Pekinie, jej pierwszym dziekanem był X Panczenlama.

Góra Kajlas, po angielsku Mount Kailash, po chińsku Kangrinboqe, wznosi się na wysokość  6714 m. n.p.m. Od tysięcy lat w rejon góry wędrują z pielgrzymką tysiące ludzi, nie tylko Tybetańczyków.

Kościół katolicki w Yanjing został wybudowany przez francuskich misjonarzy w 1865 roku i jest jedynym katolickim kościołem w Tybecie.

W Tybecie nastał czas świąt i uroczystości.

Buddyzm i buddyjscy mnisi to nie tylko część tybetańskiego kolorytu, to ważna część historii i kultury Tybetu.

XI Panczenlama przekazał swoje błogosławieństwa wszystkim Chińczykom w kraju i za granicą

W sobotę 30 grudnia 2017 roku w klasztorze Jiangsi położonym w okręgu Quxu przynależącym do Lhasy zorganizowano „zgromadzenie dharmy”.

Na piętnasty dzień dziesiątego miesiąca kalendarza  tybetańskiego przypada Dzień Wróżek. Tego dnia Tybetańczycy świętują na cześć  Buddy Aleanterre Brahm

Państwowe rozporządzenie przyznaje rządowi decydujące prawa w kwestii reinkarnacji

W Pekinie odbywa się  siódme seminarium poświęcone interpretacji doktryny buddyzmu tybetańskiego.

W morzu buddyzmu jest w Tybecie chrześcijańska, katolicka wysepka. Jedyny katolicki kościół  w Tybecie funkcjonuje w  prefekturze Chamdo w powiecie Markam.

Na wyspie Tajwan w świątyni Guyab w Kaohsiung odbyło się spotkanie tybetańskich i miejscowych mnichów buddyjskich.

Wspaniały klasztor Palchor reprezentuje unikalną tybetańską architekturę klasztorną.

W klasztorze Sakya trwają prace nad digitalizacją najstarszych zabytków.

Religia i technologia - to wcale nie tak odległe od siebie światy

Po oddaniu do użytku nowego kampusu Instytutu Teologicznego jeszcze większa ilość mnichów może pogłębiać swą wiedzę.

Dziesięciu mnichów z klasztorów Sera, Drepung,Gandan i klasztoru Tashilhunpouzyskało stopień Geshe Lharampa.

22 stycznia 2017 - Drukowana pełna wersja osiemnastowiecznego wydania Tripitaki, stanowiąca zbiór pism buddyjskich, została opracowana przez Palace Museum, znane także jako Zakazane Miasto.