Trzeci Festiwal Turystyczny Kamieni Mani Na Lodzie w  Chińskim Sanjiangyuan odbył się 2 lutego w miejscowości Xiewu koło Yushu w prowincji Qinghai.

10.12.2016 Źródło: China Tibet Online

Niedawno w Xiangshan, Buddyjskiej Świątyni Guan Yin w powiecie Jinchuan prefektury Aba w prowincji Syczuan odsłonięto gigantyczny młynek modlitewny w kształcie kwiatu lotosu.

Zebrani na modłach ciągną linami  słup z flagami modlitewnymi aby go ustawić podczas dorocznego święta w powiecie Gyangze prefektury Xigaze w Tybecie. 

Rankiem 27 lipca XI Panczenlama Lama Bainqen Erdini Qoigyijabu modlił się przed figurą Buddy Sakjamuni w świątyni Jokhang w Lhasie i udzielił  błogosławieństwa mnichom klasztoru przez dotknięcie głowy.

2 października 2016 w Klasztorze Taszilunpo w Xigaze odbyła się tradycyjna uroczystość uroczystość związana z "Tańcem Cham".

Pierwszy Dalajlama i Panczenlama byli dwoma uczniami Tsongkhapy (1357-1419), założyciela sekty Żółtego Buddyzmu Tybetańskiego. To oni sformułowali te dwa systemy dziedziczenia (reinkarnacji) . Oba tytuły były zatwierdzane i przyznawane przez cesarzy Chin.

08/05/2016
7 maja 2016 tybetańscy Buddyści odbyli modlitewne procesje wokół pałacu Potala w Lhasie w czasie uroczystości Saga Dawa upamiętniających narodziny

Uroczysta ceremonia otwarcia roku akademickiego Buddyzmu Tybetańskiego w klasie podstawowej i średniej odbyła się w Szkole Wyższej Buddyzmu Tybetańskiego w Qinghai. 

W dniu 20 czerwca 2016 roku 42 oficjalnych indyjskich pielgrzymów przybyło na Przełęcz Nathu La na granicy chińsko-indyjskiej.

Lamowie pragnący zdobyć najwyższe tytuły naukowe religii buddyjskiej podczas wstępnych testów są oceniani przez 20 egzaminatorów i 400 swoich kolegów.

LHASA, 16 czerwca 2016 - wyznawcy Buddyzmu uczestniczyli w uroczystości kultowej uroczystości ku czci Thangki (obrazu Buddy) w klasztorze Tsurpu w Lhasie

XIGAZE, Tybet, 21 lipca (Xinhua) - Pierwsze tantryczne wskazania Kalaczakry przekazane  przez 11-go Panczenlamę Bainqen Erdini Qoigyijabu formalnie rozpoczęły uroczystości a około 40 mnichów zainaugurowało  obserwację przez zamknięte drzwi Yidam, Bóstwa Kalaczakry.

Liczba pielgrzymów podróżujących pociągiem z prowincji Syczuan, Gansu i Qinghai do Lhasy wzrasta z roku na rok dzięki otwartej w 2006 roku linii kolejowej.

Karma Pakshi jest uważany za pierwszą inkarnację żywego Buddy w historii buddyzmu tybetańskiego.

11. Panczen Lama, duchowy przywódca tybetańskiego buddyzmu, pobłogosławił tysiące pielgrzymów w Lhasie w sobotę, prowadząc tradycyjny rytuał „dotykania głowy”.

27 października 2015 - Jedenasty Panczen Lama wezwał młodych buddyjskich mnichów i młodych wiernych do surowszego posłuszeństwa wobec nauk Buddy, jako najwyższy w hierarchii Buddyzmu stara się on wyegzekwować ściślejsze uregulowania w sprawie duchowieństwa w buddyzmie tybetańskim.

14 sierpnia 2015 odbyła się ceremonia rozwijania ogromnego obrazu Buddy podczas dorocznego tradycyjnego Święta Shoton w klasztorze Sera w Lhasie, stolicy Tybetu.

"Obecnie warunki życia i praktykowania buddyzmu są znacznie lepsze niż w przeszłości. Mamy gdzie żyć, stać nas na opłaty medyczne i uzyskanie pomocy w podeszłym wieku", powiedział Taszi Norbu, mnich z klasztoru Ruba w rejonie Nyimu w Lhasie.