W klasztornym kompleksie Yachen żyje więcej zakonnic niż w jakimkolwiek innym klasztorze na świecie.

"Ciesząc się tym samym niebieskim niebem i mieszkając w tym samym domu, wszyscy jesteśmy jedną rodziną"

Chińska Szkoła Wyższa Buddyzmu Tybetańskiego powstała 1 września 1987 roku w świątyni Xihuang w Pekinie, jej pierwszym dziekanem był X Panczenlama.

W Tybecie nastał czas świąt i uroczystości.

Kościół katolicki w Yanjing został wybudowany przez francuskich misjonarzy w 1865 roku i jest jedynym katolickim kościołem w Tybecie.

Góra Kajlas, po angielsku Mount Kailash, po chińsku Kangrinboqe, wznosi się na wysokość  6714 m. n.p.m. Od tysięcy lat w rejon góry wędrują z pielgrzymką tysiące ludzi, nie tylko Tybetańczyków.

Buddyzm i buddyjscy mnisi to nie tylko część tybetańskiego kolorytu, to ważna część historii i kultury Tybetu.

XI Panczenlama przekazał swoje błogosławieństwa wszystkim Chińczykom w kraju i za granicą

W sobotę 30 grudnia 2017 roku w klasztorze Jiangsi położonym w okręgu Quxu przynależącym do Lhasy zorganizowano „zgromadzenie dharmy”.

W Pekinie odbywa się  siódme seminarium poświęcone interpretacji doktryny buddyzmu tybetańskiego.

Na piętnasty dzień dziesiątego miesiąca kalendarza  tybetańskiego przypada Dzień Wróżek. Tego dnia Tybetańczycy świętują na cześć  Buddy Aleanterre Brahm

W morzu buddyzmu jest w Tybecie chrześcijańska, katolicka wysepka. Jedyny katolicki kościół  w Tybecie funkcjonuje w  prefekturze Chamdo w powiecie Markam.

Państwowe rozporządzenie przyznaje rządowi decydujące prawa w kwestii reinkarnacji

Na wyspie Tajwan w świątyni Guyab w Kaohsiung odbyło się spotkanie tybetańskich i miejscowych mnichów buddyjskich.

Wspaniały klasztor Palchor reprezentuje unikalną tybetańską architekturę klasztorną.

W klasztorze Sakya trwają prace nad digitalizacją najstarszych zabytków.

Religia i technologia - to wcale nie tak odległe od siebie światy

Shangjiu to tradycyjne święto Tybetańczyków obchodzone dziewiątego dnia pierwszego miesiąca księżycowego, poświęcone jest  modlitwom o dobre plony.