2 października 2016 w Klasztorze Taszilunpo w Xigaze odbyła się tradycyjna uroczystość uroczystość związana z "Tańcem Cham".

27 października 2015 - Jedenasty Panczen Lama wezwał młodych buddyjskich mnichów i młodych wiernych do surowszego posłuszeństwa wobec nauk Buddy, jako najwyższy w hierarchii Buddyzmu stara się on wyegzekwować ściślejsze uregulowania w sprawie duchowieństwa w buddyzmie tybetańskim.

11. Panczen Lama, duchowy przywódca tybetańskiego buddyzmu, pobłogosławił tysiące pielgrzymów w Lhasie w sobotę, prowadząc tradycyjny rytuał „dotykania głowy”.

Lamowie pragnący zdobyć najwyższe tytuły naukowe religii buddyjskiej podczas wstępnych testów są oceniani przez 20 egzaminatorów i 400 swoich kolegów.

14 sierpnia 2015 odbyła się ceremonia rozwijania ogromnego obrazu Buddy podczas dorocznego tradycyjnego Święta Shoton w klasztorze Sera w Lhasie, stolicy Tybetu.

Karma Pakshi jest uważany za pierwszą inkarnację żywego Buddy w historii buddyzmu tybetańskiego.

"Obecnie warunki życia i praktykowania buddyzmu są znacznie lepsze niż w przeszłości. Mamy gdzie żyć, stać nas na opłaty medyczne i uzyskanie pomocy w podeszłym wieku", powiedział Taszi Norbu, mnich z klasztoru Ruba w rejonie Nyimu w Lhasie.

Artysta tworzy z piasku mandalę w jednej z galerii w  Lhasie. Mandala, to znakomity to znakomity przykład sztuki religijnej tybetańskiego buddyzmu, zachowała się bardzo dobrze od czasu kiedy po raz pierwszy sprowadzono ją do Tybetu z Indii.