Aby móc zdrowo żyć, trzeba uporać się ze swoimi śmieciami. Mieszkańcy Lhasy sortują odpady.

Uwaga! Antylopy tybetańskie wędrują na północ w celu rozrodu. Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym.

Naukowcy ujawnili w jaki sposób mastiffy tybetańskie przystosowały się do dużych wysokości.

Naukowcy na podstawie przeprowadzonych badań informują, że w Himalajach przesuwa się  górna granica lasu.

Lodowe pinakiele po północnej stronie  szczytu Czomolungma przypominają  wieże gotyckich katedr ze szkła lub drapaczy chmur.

Uroczy lisek tybetański bawi się ze swoją mamą

Pod szczytem Czomolungmy (Qomolangma Mount Everest) zainstalowano urządzenia do utylizacji odpadów.

Władze Lhasy usprawniają nadzorowanie zanieczyszczeniami.

W TRA odnotowano znaczny wzrost liczby dzikich zwierząt

Tybetański rezerwat przyrody instaluje wideosystem do monitorowania  dzikiej przyrody

W  południowowo-wschodniej części  Tybetańskiego Regionu Autonomicznego już wiosna. Zakwitły drzewa brzoskwiniowe.

Dzięki realizacji szeroko zakrojonego programu zalesiania w 2019 roku w Lhasie było 560 ton tlenu więcej niż w roku 2012.

Według danych wieloletnich co dekadę średnia temperatura w Tybecie zimą wzrasta o 0,51 stopnia Celsjusza.

Już siódmy rok z rzędu odsetek ocen  jakości powietrza  jako dobra przekracza 95 punktów procentowych.

Damxung leży w środkowej części Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Śnieg pokrywa jeszcze większość terytorium tego powiatu tworząc niesamowitą scenerię.

Jak obliczyli chińscy naukowcy północno-wschodnia części Wyżyny Tybetańskiej w ciągu ostatnich 50 lat doświadczyła dwa razy szybszego globalnego ocieplenia  niż wynosi średnia globalna.

Jak wynika z opublikowanych ostatnio danych w Tybecie działa obecnie 18 oczyszczalni ścieków a w 14 odbywają się próby eksploatacyjne.

Na piątej sesji 11 kadencji Kongresu Ludowego miasta Lhasy władze miasta poinformowały o swoich działaniach podejmowanych w kwestiach ekologicznych.