Baima (z lewej), która prowadzi własny hotel regionalny w Zhaxigang pod Szczytem Lulang w Tybecie. 

Chiński rząd centralny, wraz samorządami lokalnymi, poczynił ogromne wysiłki, próbując wyeliminować ubóstwo z życia setek milionów ludzi w społecznościach wiejskich. Pomimo wielkich postępów, 70 milionów chińskich obywateli nadal żyje w ubóstwie.

W 13-tym planie pięcioletnim Chiny zobowiązały się do końca 2020 roku całkowicie wyeliminować ubóstwo z życia społecznego.

Chiński rząd, w celu poprawy życia ludzi żyjących w ubóstwie, zbudował wspólnotom domy, szkoły, drogi i liniie kolejowe, a także ustalił wyznaczniki rozwoju przemysłu, które prowadzą do wzrostu liczby miejsc pracy.

Podczas wizyty w wiosce Zhaxigang w rejonie Lulang, niedaleko miasta Nyingchi w Tybecie, okazało się, że prawie wszyscy mieszkańcy tej miejscowości przekształcili swoje domy w małe, posiadające nawet 20 pokoi, hotele .

Tybetański Region Autonomiczny jest jednym z wielu etnicznych regionów autonomicznych Chin, liczba jego mieszkańców wynoszi około 3 230 000 ludzi, wywodzą się oni głównie z tybetańskiej grupy etnicznej.

Podróż ze stolicy Tybetu Lhasy do miasta Nyingchi trwa około 10 godzin, a droga prowadzi przez góry i wsie,  aby dostać się z Nyingchi w rejon góry Lulang, gdzie się znajduje wioska Zhaxigang, trzeba poświęcić następne dwie godziny.

Miasto Nyingchi leży około 3100 metrów nad pozniomem morza, co sprawia, że jest to miejsce o wiele bardziej przyjazne ze względu na dostępności tlenu niż Lhasa.

Według Baima, jednego z właścicieli hoteli, w ich miejscowości żyje  311 osób w 63 gospodarstwach, które utrzymują się głównie z turystyki. Ujawnił także, że swój dom zbudował ze swych skromnych oszczędności i skorzystał ze wsparcia rządowego.

Baima twierdzi, że uruchomienie hoteli było możliwe dzięki zwolnieniu podatkowemu, pozwala to właścicielom zaoszczędzić nawet do 700.000 juanów rocznie. Wioska gości ponad 30.000 przyjezdnych rocznie.

Baima wyjaśnił, że sposóbem na zapewnienie kontynuacji ich działalności i przyciągnięcie jeszcze większej liczby turystów są  starania o chronę środowiska naturalnego i utrzymanie tradycyjnych funkcji wsi.

Po odwiedzeniu jednego z miejscowych hoteli, okazało się, że jego wnętrze zaaranżowane jest tradycyjnie i wyposażone w meble regionalne.

 

Baima powiedział, że zwykle otrzymują wsparcie od rządu, co przyczynia się do oszczędności i pomaga im zmienić swoje życie w  pozytywny sposób. Dodał, że oprócz turystyki, wielu mieszkańców wsi opiera swoje życie także na rolnictwie i innych formach przedsiębiorczości.

 

Prawie wszystkie domy w górskiej miejscowości Lulang są przekształcane przez właścicieli w  hotele.

Baima ujawnił, że zaoszczędzone pieniądze umożliwiają mu opłacenie studiów wyższych jego dzieci.