Źródło: China Tibet News 02.10.2016  

Nową ręcznie rysowaną  mapę turystyczną Lhassy  opracował Zarząd Podróży i Turystyki miasta, wydano ją w 20000 egzemplarzy. W przyszłym miesiącu, hotele i zajazdy będą mogły dostać mapę za darmo. Narysowana  na podstawie starych map i opracowywana przez rok, nowa mapa została opublikowana tuż przed 3 Wystawą Turystyki i Kultury  Tybetu.

Cering Dekji, pracownik działu rozwoju przemysłowego  Zarządu Turystyki i Podróży w Lhasie powiedział: " nowa mapa turystyczna Lhassy to nowa wartość, poprzez coroczne aktualizacje pozwoli turystom uzyskać najaktualniejsze informacje turystyczne. Podczas 3 Wystawy Turystyki i Kultury  Tybetu turystom rozdawaliśmy mapy rozdania za darmo. W przyszłym miesiącu także hotele i zajazdy będą mogły ubiegać się o darmowe egzemplarze. "

Nowe wydanie mapy doskonali i modyfikuje informacje takie jak podstawowe dane o mieście Lhasa, klimacie, transporcie, zawiera opisy różnych miejsc w języku chińskim i angielskim, informcje o  wielkim show Księżniczki Wencheng i tak dalej. Ponadto informuje o świętach narodowych  i objawach choroby wysokościowej. Oprócz wiadomości o centrum Lhasy,  zawiera ogólne informacje turystyczne  o Dystrykcie Doilungdeqen oraz powiatach: Damxung, Nyemo, Linzhou County, Maizhokunggar, Quxu, i Dagze. Co więcej, do dano również mapę z  trasami turystycznymi całego Tybetu. Wydawnictwo zawiera także opis drugiej okrężnej trasy turystycznej Lhasy i trasy wiodącą po etnicznych tabu Tybetu.