12.07.2022 Źródło: Tibet Daily News


Widok na wioskę Duoyou. Zdjęcie: Lausanne Tenzin

Wzdłuż podnóża majestatycznej góry Namunani, po kilkukrotnym jej okrążeniu, zbliżając się do miasta Pulan, ujrzałem rozległy płaski, pochyły teren nad doliną Rzeki Pawiej, z białymi domami i zielonym jęczmieniem górskim na zboczu , lasy i żółte kwiaty rzepaku tworzące sielankową scenerię niczym na jakimś landszafcie.
To wioska Duoyou w powiecie Pulan, jedno z niewielu miejsc na Wyżynie Tybetańskiej, które koncentruje się na rolnictwie i jest znane jako „Ali Xiaojiangnan”.

Zielony motyl się zmienia

Spacerując po wiosce Duoyou i wędrując wzdłuż brzegu Rzeki Pawiej, byłem zaskoczony zielenią i czystością. Każde domostwo, przed i za domem, obsadzone jest topolami sinciangskimi lub wierzbami pulanowymi , co sprawia, że ​​Duoyou jest wioską zatopioną w zieleni, a wzdłuż wiejskiej drogi nie ma prawie żadnych śmieci ani nawet skrawków papieru.

„To wszystko dzięki 16 milionom juanów zainwestowanych w ramach pomocy dla Tybetu przez prowincję Shaanxi w 2014 r.  oraz wdrożeniu projektu poprawy stanu środowiska w wiosce Duoyou, który kompletnie  zmienił wygląd całej wioski” – mówi dyrektor Komitetu Wiejskiego w Duoyou Tashi Qunpei powiedział.

Osiem lat temu zainwestowano dziesiątki milionów juanów w rekultywację środowiska w granicach administracyjnych wsi.

Tashi Qunpei powiedział, że w tym czasie w Duoyou przeprowadzono akcję utwardzenia i malowania dziedzińców i zewnętrznych ścian 211 domów, zburzono zniszczone domy, oddzielono ludzi i zwierzęta gospodarskie, zmobilizowano wszystkich mieszkańców wioski do przekształcania i upiększania martwych zakątków. Sadzimy drzewa po obu stronach drogi, sadzimy kwiaty na nieużytkach oraz znormalizowaliśmy wywóz nieczystości domowych.

Wyniki były natychmiastowe. W tym samym roku Duoyou została oceniona jako „Wzorcowa wieś ekologiczna  Tybetańskiego Regionu Autonomicznego”, a w 2017 roku została uruchomiona „Pierwsza wioska życia i cywilizacji na obszarze Ali”. W oparciu o przeszłość, „dwa komitety" wioski poprowadziły mieszkańców wioski do pełnego wdrożenia „Planu dziesięciu drzew" i zachęciły każde gospodarstwo domowe do ich sadzenia. Od 2019 r. wioska obsadzała drzewami 30 mu drzew co roku, a teren zielony osiągnął areał 4500 mu.

Uruchomienie projektu zaopatrzenia Duoyou w wodę sprawiło, że dwugodzinne wędrówki nad rzekę oddaloną o 3 kilometry w celu nabrania wody to już przeszłość.Teraz każde gospodarstwo domowe może bezpośrednio korzystać z czystej wody z kranu, a ścieki muszą być oczyszczone przed odprowadzeniem ich do rzeki Pawiej. Tempo budowy ekologicznej cywilizacji wiejskiej oraz poprawa warunków produkcyjnych i życiowych ludzi uległa dalszemu przyspieszeniu.

Podczas wywiadu uderzyła bryza, która sprawiła, że ​​zielone drzewa kołysały się i kołysały, a powietrze pełne ujemnych jonów tlenu całkiem mnie upiło.

Razem chrońmy środowisko

Dom Karmy Jiacuo znajduje się w połowie zbocza góry, obok wioski Duoyou. Chociaż teren wokół domu nie jest duży, jest pełen drzew, a warzywa i trawa pastewna zajmują cały dziedziniec. Okna są czyste i nieskazitelne, a na schodach stoi kilkanaście doniczek z kwiatami.

„Państwo zainwestowało tak dużo pieniędzy w poprawę stanu środowiska w wiosce, więc my musimy podejmować własne wysiłki, aby chronić z trudem odzyskane piękno” – powiedział Karma Jiacuo.

Infrastruktura została ulepszona, zatem pomysły i koncepcje muszą też być ulepszone. „Dwa komitety” wsi Duoyou nieustannie wzmacniały edukację i poradnictwo, aktywnie upowszechniały wśród ludności świadomość ochrony środowiska, energicznie promowały zmianę obyczajów i nawyków.

„Na początku zdarzali się  ludzie, którzy byli ukarani. Jednak w ostatnich latach prawie nikt nie został ukarany. Zamiast tego jest więcej osób zbierających śmieci”, powiedział Karma Gyatso, dumny ze swoich słów: „Teraz jest coraz więcej takich ludzi. Nigdzie w Duoyou nie ma dzikich wysypisk śmieci, a każde gospodarstwo domowe jest równie schludne i uporządkowane jak moje.

W 2020 r. we wsi Duoyou powołano zespół do sprzątania urządzeń sanitarnych i zatrudniono 8 pracowników do codziennego sprzątania rejonów, za które byli odpowiedzialni.W całej wiosce wybudowano 8 stałych punktów zbiórki śmieci, a każda grupa operacyjna została wyposażona w kosze na śmieci, dzięki czemu codzienna porcja śmieci może być sprzątana każdego dnia, ujednolicono przy tym system ich przetwarzania. Aby zachęcić mieszkańców wioski do segregowania śmieci założono supermarket wymiany śmieci na nagrody, z gospodarstw domowych odbierane są tylko posegregowane śmieci.

W ostatnich latach wieś Duoyou wykorzystała również „system wód rzecznych” jako punkt wyjścia do współpracy z odpowiednimi departamentami w celu rekultywacji zanieczyszczonych rzek na tym obszarze i ustanowienia czerwonej linii dla rozwoju i wykorzystania zasobów wodnych. Wspólnie z zespołem roboczym stacjonującym w wiosce dokonany zostanie wybór miejsca pod budowę szamb, co, po zakończeniu projektu, jeszcze bardziej wzmocni komfort życia  mieszkańców oraz wzmocni ochronę środowiska naturalnego.

Wiejska piękność jest piękna i bogata

Patrząc z góry, wśród zielonych lasów i łąk wzrok przyciągają  kolorowe namioty Domu Wiejskiego Grupy Xiulin.

Na początku tego roku Shi Quesang, członek Grupy Xiulin w wiosce, zaczął myśleć o tym, jak wykorzystać piękne widoki wioski Duoyou by móc zarobić. Po kilku przemyśleniach, w końcu złożył podanie do władz wioski o sfinansowanie projektu budowy domu wiejskiego Xingbian Fumin, wydzierżawił kawałek łąki, ustawił 4 namioty, kupił meble w stylu tybetańskim, stoliki do szachów i kart itp. i założył pierwszy pensjotat we wsi.

„Uczniowie niedługo będą mieli letnie wakacje, a przecież wieś leży blisko  siedziby powiatu. Dorośli i dzieci potrzebują miejsca, aby uciec przed letnią miejską spiekotą i dobrze się bawić. Wierzę, że biznes się opłaci. będzie”- powiedział Shi Quesang. Za kilka dni przygotuję trochę więcej udogodnień i materiałów oraz rozpocznę reklamę, a potem będę mógł doglądać mojego pensjonatu i podziwiać piękne krajobrazy zarabiając pieniądze, bardzo się cieszę myśląc o tym."

Dawa Gabze, członek Grupy Qudeng, dostrzegł wiele możliwości biznesowych w wiosce.Już w 2018 roku kierował utworzeniem Zespołu Budowlanego Rolników i Pasterzy Sanji Dorje do realizacji projektów budowlanych takich jak kanały, domy i drogi.

„Władze zawsze były zaniepokojone stanem środowiska ekologicznego w naszej wsi i zainwestowały w wiele powiązanych projektów, aby nasz zespół budowlany mógł nie tylko przebudować naszą rodzinną miejscowość, ale także wzbogacić się i zwiększyć dochody” Dawa Gabze powiedział: Zwróć uwagę na ochronę środowiska, ustandaryzuj usuwanie odpadów budowlanych i nigdy nie niszcz drzewa ani kawałka trawy.

Krajobraz wokół dzisiejszej wioski Duoyou staje się coraz piękniejszy, a kieszenie mieszkańców są coraz pełniejsze. Ludzie i natura kroczą  drogą wzajemnej promocji i równowagi między ekologiczną cywilizacją a rozwojem gospodarczym.

Zielona wizytówka znad Pawiej Rzeki zyskuje rozgłos na zaśnieżonej Wyżynie.

Autor: Lausanne Tenzin