25.11.2022| Źródło: Xinhua via China Daily


To zdjęcie zrobiono telefonem komórkowym 29 października bieżącego roku. Widzimy na nim mokradła Lhalu w Lhasie w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. (Foto:Xinhua/Shen Hongbing)

Chińskie Narodowe Centrum Danych Płaskowyżu Tybetańskiego (TPDC) opublikowało niedawno i udostępniło zestaw danych na temat charakterystyk jezior w zlewni Wyżyny Tybetańskiej, ogłosił Uniwersytet w Lanzhou.

Zbiór danych zebrał i opracował zespół badawczy z Centrum Środowiska Trzeciego Bieguna [Świata] Uniwersytetu w Lanzhou. Dostarcza on fundamentalnych danych niezbędnych do dalszych badań jezior na Wyżynie Tybetańskiej, powiedział Liu Junzhi, profesor Uniwersytetu Lanzhou i lider zespołu.

Jeziora są zlewnią wód, gromadzą osady i składniki odżywcze z działów wodnych na terenach położonych wyżej i są ważnym miejscem migracji materiałów w skali całego działu wodnego. Dlatego na atrybuty wody i osadów w jeziorze znacząco wpływają atrybuty zlewni, takie jak klimat, ukształtowanie terenu i warunki wegetacyjne, powiedział Liu.

Zestaw danych wyznacza granice działów wodnych 1525 jezior położonych na Wyżynie Tybetańskiej o powierzchni od 0,2 do 4503 kilometrów kwadratowych
.
Zestaw danych oblicza 721 atrybutów skali zlewni dotyczących aspektów jeziora, ukształtowania terenu, klimatu, roślinności, geologii i działalności antropogenicznej.


Zdjęcie lotnicze zrobione 9 lipca 2019 r. przedstawia scenerię podnóża góry Nyanpo Yutse w Tybetańskiej Autonomicznej Prefekturze Golog w północno-zachodniej prowincji Qinghai w Chinach. Prowincja Qinghai, której znaczna część leży na Wyżynie Tybetańskiej, to region górnego biegu rzek Jangcy, Żółtej i Lancang. [Zdjęcie/Xinhua]

W ramach Chińskiej Akademii Nauk TPDC jest jedynym centrum danych w Chinach z kompletnymi danymi naukowymi dotyczącymi Wyżyny Tybetańskiej i okolicznych regionów. Od momentu powstania w 2019 r. gromadzi naukowe zbiory danych dotyczące kriosfery, litej ziemi, środowiska naturalnego w dalszej i bliższej przeszłości, powierzchni lądów i wielu innych dziedzin.