2018-02-28 Źródło: China Tibet News
Aby jeszcze lepiej zaspokoić wymagania dotyczące zakwaterowania turystów w szczycie sezonu, w tym roku w dzielnicy Chengguan w Lhasie zostaną wybudowane kolejne dwu lub trzy gwiazdkowe hotele.
Od czerwca do października każdego roku wskaźnik obłożenia hoteli w dzielnicy Chengguan przekracza 80%. W lipcu, sierpniu i wrześniu wskaźnik ten  sięga nawet 95%. W ostatnich latach rozwój turystyki ekologicznej i turystyki rekreacyjnej w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju branży hotelarskiej.
Obecnie wskaźnik obłożenia hoteli dwugwiazdkowych, trzygwiazdkowych oraz rodzinnych jest bardzo wysoki. Wielu turystów samoobsługowych preferuje gospody rodzinne i ekonomiczne hotele biznesowe. Obecnie w Chengguan jest 139 hoteli i pensjonatów rodzinnych.
W warunkach twardej konkurencji gospodarki rynkowej, przetrwanie i rozwój branży hotelarskiej stają realnymi wyzwaniami. Aby przyspieszyć tempo tworzenia międzynarodowego miasteczka turystycznego oraz zagwarantować turystom odpowiedni komfort pobytu, administracja turystyczna dzielnicy Chengguan nasili kontrole hoteli.
Jeśli podczas kontroli zostanie wykryty jakiś problem , natychmiast zostaną przedstawione opinie o niezbędnych korektach a winni uchybień zostaną pociągnięci do odpowiedzialności i odpowiednio ukarani.