07.05.2018, źródło: China Tibet Online


Grupa Turystyczno - Kulturalna Potala z Lhasy tworzy bazę turystyczną w malowniczym rejonie góry Qiongmugangri (po tybetańsku "Oczytana Panna"), która jest jednym z czterech górskich szczytów powyżej 7000 metrów w południowej części pasma górskiego Tanggula.
 Oddalony zaledwie 130 km od Lhasy szczyt znajduje się w okręgu Nyemo, jest to jednocześnie lodowiec położony najbliżej stolicy Tybetu.
 
Zgodnie z planem, w tej malowniczej strefie turystycznej znajdą się górskie szlaki piesze, strefa z  pięciobarwnymi świętymi jeziorami oraz centrum dla zwiedzających. Budowa idzie gładko, a obszar krajobrazowy ma zostać otwarty dla publiczności w 2019 roku. Tworzony rejon krajobrazowy oferuje połączenie wielu atrakcji turystycznych: górskich jezior, lodowców, łąk i pastwisk.