10.11.2023| Źródło: Xinhua/english.news.cn

W piątek w Pekinie opublikowano dokument „Polityka Chińskiej Partii Komunistycznej w sprawie rządów w Tybetańskim Regionem Autonomicznym w nowej erze: podejście i osiągnięcia”. Publikujemy wypowiedź i omówienie kwestii buddyzmu tybetańskiego.

Adaptacja do kontekstu chińskiego sprzyjająca rozwojowi buddyzmu tybetańskiego

W piątek przedstawiciel rządu Tybetańskiego Regionu Autonomicznego podkreślił, że przystosowanie się do chińskiego kontekstu sprzyja rozwojowi buddyzmu tybetańskiego.


Konferencja prasowa n.t. Białej Księgi.  [ Foto: oficjalna strona Biura Informacyjnego Rady Państwa Chin]

Xu Zhitao, zastępca szefa rządu TRA, przedstawił te uwagi na konferencji prasowej na temat nowo wydanej białej księgi zatytułowanej „Polityka Chińskiej Partii Komunistycznej w sprawie rządów w Tybetańskim Regionem Autonomicznym w nowej erze: podejście i osiągnięcia”.

Xu powiedział, że postęp w dostosowywaniu buddyzmu tybetańskiego do realiów i wyzwań chińskiej współczesności  przyczynia się do kultywowania i rozwoju buddyzmu tybetańskiego w Chinach oraz zwiększa ochronę wolności przekonań religijnych ludzi.

Działalność buddyzmu tybetańskiego prowadzona w sposób uporządkowany

Tybetański Region Autonomiczny [Xizang] prowadzi sprawy związane z  buddyzmem tybetańskim w sposób uporządkowany, a zarządzanie sprawami religijnymi w oparciu o prawo poczyniło stałe postępy, stwierdza biała księga wydana w piątek przez Biuro Informacyjne Rady Państwa Chin.

W pełni realizując podstawową politykę partii w sprawach religijnych, TRA kierował buddyzmem tybetańskim w przystosowaniu się do społeczeństwa socjalistycznego i szybciej działał na rzecz poprawy instytucji i standardów zarządzania sprawami religijnymi zgodnie z prawem, stwierdza biała księga zatytułowana „Polityka Chińskiej Partii Komunistycznej w sprawie rządów w Tybetańskim Regionem Autonomicznym w nowej erze: podejście i osiągnięcia”.

W Tybetańskim Regionie Autonomiczny wydano i przyjęto środki dotyczące wdrażania przepisów dotyczących spraw religijnych, Przepisy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego [Xizang] dotyczące zarządzania głównymi działaniami religijnymi oraz szczegółowe zasady wdrażania środków dotyczących zarządzania reinkarnacją żywego Buddy w buddyzmie tybetańskim. [zostały] wdrożone, aby chronić prawa, interesy i porządek społeczności wyznaniowej, właściwie rozstrzygać różnice i spory na tle religijnym, usprawniać zarządzanie klasztorami i promować harmonię religijną – stwierdził.