W Tybetańskim Regionie Autonomicznym w okresie "Nowej Ery"  eliminując skrajne ubóstwo, poprawiając dochody osobiste oraz zapewniając edukację i opiekę medyczną znacząco poprawiono standard życia mieszkańców, poinformował na piątkowej konferencji prasowej I Sekretarz Tybetańskiego Komitetu Komunistycznej Partii Chin.

 KLIKNIJ W OBRAZ

Treść wystąpienia.
Tybet podtrzymuje filozofię rozwoju skupioną na ludziach. Mieszkańcy żyją tu w spokoju i zadowoleniu, ciesząc się szczęśliwym i stabilnym życiem.

Z ubóstwa udało się wyjść w sumie 628 000 zarejestrowanym ubogim mieszkańcom  oraz 74 powiatom i dzielnicom. W regionie wyeliminowano skrajne ubóstwo, co stanowi osiągnięcie ahistoryczne. Nie jest to łatwe zadanie na Wyżynie Tybetańskiej, gdzie panują wyjątkowo trudne warunki.
Tempo wzrostu dochodu rozporządzalnego mieszkańców Tybetu per capita od ośmiu lat z rzędu zajmuje najwyższe miejsce w Chinach. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku tempo wzrostu dochodu rozporządzalnego na mieszkańca mieszkańców obszarów wiejskich plasuje Tybet na najwyższym poziomie w kraju.
Tybet stworzył pierwszy w Chinach opłacany przez państwo system edukacji, obejmujący 15 lat nauki, od przedszkola i szkoły podstawowej do gimnazjów i szkół średnich. We wszystkich szkołach dostępne są systemy grzewcze.
Jeśli chodzi o usługi medyczne, średnia długość życia w Tybecie wzrosła do 72,19 lat. Z systemu ubezpieczeń zdrowotnych korzystają obecnie niemal wszyscy mieszkańcy miast i wsi, a podstawowym ubezpieczeniem emerytalnym objętych jest ponad 96% ogółu ludności.
Poziom życia wszystkich grup etnicznych znacznie się podniósł.